Piektdiena,  29. maijs,  2020
 
Vārda dienas:   Maksis, Raivis, Raivo
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Darba devēji vēl var pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros

11. aprīlis 2013, 13:13 2013 drukāt
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) pieteikties NVA filiālēs valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei, lai nodarbinātu tos NVA mērķa grupu bezdarbniekus, kuri pašreizējā ekonomiskajā situācijā atrodas nelabvēlīgākā situācijā un kuriem līdz ar to ir grūtāk atrast darbu.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) pieteikties NVA filiālēs valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei, lai nodarbinātu tos NVA mērķa grupu bezdarbniekus, kuri pašreizējā ekonomiskajā situācijā atrodas nelabvēlīgākā situācijā un kuriem līdz ar to ir grūtāk atrast darbu, proti, tos:
• kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss);
• kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija;
• kuri ir vecāki par 50 gadiem;
• kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
•mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros. Ar minētā projekta palīdzību 2013. gada otrajā ceturksnī darba devējiem ir iespējams izveidot vairāk nekā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas. Nepilna mēneša laikā pieteiktas jau 370 darba vietas.

Latvijas darba devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:
• ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
• ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas (ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā).

Darba devēji dalībai pasākumā var pieteikties:
• aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama NVA mājas lapas sadaļā "Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām" (CreateMText('lv','nva.gov','info')">http://www.nva.gov.lv/docs/17_51487882632e80.39084292.doc), un pievienojot nepieciešamos pielikumus (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību);
• aizpildīto pieteikumu iesniedzot NVA filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu).

NVA filiāle pieņems darba devēju pieteikumus un organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikumi tiks izskatīti un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņos darba devējam un pozitīvās atbildes gadījumā aicinās slēgt līgumu par valsts līdzfinansētas darba vietas izveidi.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar tuvāko NVA filiāli! (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27)

Informējam, ka viens bezdarbnieks projektā var būt nodarbināts vienu gadu, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus.

UZZIŅA:
ESF projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) NVA īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts tiks īstenots visos Latvijas reģionos līdz 2014. gada 30. jūnijam. Līdz 2012. gada beigām bija izveidotas jau vairāk nekā 3000 valsts līdzfinansētās darba vietas. 2013. gada otrajā  ceturksnī plānots izveidot vairāk kā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Darba devējiem” - „Pasākums noteiktām personu grupām”.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017