Otrdiena,  14. jūlijs,  2020
 
Vārda dienas:   Anvars, Oskars, Ritvars
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Reģionālās darba mobilitātes veicināšanas pasākums - būtisks atbalsts darba ņēmējiem un darba devējiem

26. jūlijs 2013 2013 drukāt
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā turpina pieņemt iedzīvotāju pieteikumus dalībai pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”. Šobrīd NVA filiālēs iesniegti 109 pieteikumi finanšu atlīdzības piešķiršanai tiem cilvēkiem, kuri darbu atraduši ārpus savas dzīves vietas teritorijas, 90 pieteikumi  ir atbalstīti, 17 noraidīti, bet pārējo pretendentu atbilstība mobilitātes pabalsta saņemšanas nosacījumiem vēl tiek izvērtēta.
Lielākais pieteikumu skaits saņemts NVA Rēzeknes filiālē – 14 pieteikumi, NVA filiālē Ludzā iesniegti 12 pieteikumi, Jelgavā - 9, Cēsīs -7, Liepājā - 6, Aizkrauklē – 5, pieci pieteikumi saņemti arī NVA Gulbenes filiālē. NVA Rīgas reģionālajā filiālē iesniegti 3 pieteikumi mobilitātes pabalsta piešķiršanai darbam ārpus galvaspilsētas. Galvenokārt finansiālais atbalsts tiek pieprasīts transporta izdevumu segšanai ceļā no dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ. Pasākuma dalībnieki strādā gan vienkāršākās profesijās, gan tādās, kas prasa īpašu izglītību un pieredzi, piemēram – tehniskais direktors, metālmateriālu metinātājs, farmaceita asistents, galvenais grāmatvedis, gids un citās.

NVA īstenotais reģionālās darba mobilitātes veicināšanas pasākums sniedz būtisku atbalstu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, jo darba meklētājiem tas ļauj atrast darbu un strādāt piemērotā profesijā ārpus savas dzīves vietas teritorijas, savukārt darba devējiem paver iespēju ar valsts līdzdalību pieņemt darbā nepieciešamos speciālistus no attālākajiem reģioniem. Jāuzsver, ka  NVA reģionālās mobilitātes veicināšanas programma ir arī viens no rīkiem, kas pašvaldībām, kuru teritorijās ir maz brīvo darba vietu, palīdz mazināt bezdarbu, veicinot vietējo iedzīvotāju  iekārtošanos darbā citur.

Reģionālās darba mobilitātes atbalsts paredzēts darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir  plašs darbaspēka pieprasījums. Taču, ja darba devējs Rīgā vēlas uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 25 NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, izņēmums attiecībā uz galvaspilsētu netiek piemērots.

Atgādinām, ka pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” dalībniekam NVA nodrošina finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas darba vietā, kas atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas, ja darba devējs pats nekompensē nodarbinātajam ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus.  NVA finansiālā atlīdzība vienam nodarbinātajam nevar pārsniegt kopā 280 latus.

Ja Jūs esat atraduši darbu attālāk no savas dzīves vietas un atbilstat reģionālās mobilitātes pasākuma dalībnieka kritērijiem, Jums 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma jādodas uz tuvāko NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums mobilitātes pabalsta saņemšanai. NVA filiāle triju darba dienu laikā pārbaudīs Jūsu atbilstību pasākuma kritērijiem un pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību, par ko paziņos rakstveidā.  Piecu darba dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas Jums tiks pārskaitīts avanss 100 latu apmērā. Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no otrā darba tiesisko attiecību mēneša sākuma, Jums būs jāiesniedz NVA filiālē izdevumus apliecinošie dokumenti, pamatojoties uz kuriem tiks izmaksāta finanšu atlīdzība.

Reģionālās darba mobilitātes pabalstu  var saņemt nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:
• līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ir bijis vismaz sešus mēnešus reģistrēts NVA bezdarbnieka statusā;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš brīvu darba vietu bija reģistrējis NVA;
• darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba devējs nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
• norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku,  noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Detalizētāka informācija par pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” atrodama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=3100&from=0

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūlijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017