Otrdiena,  28. septembris,  2021
 
Vārda dienas:   Lana, Sergejs, Svetlana
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes ārkārtas sēde

7. jūlijs 2017, 16:02 2017 drukāt
7. jūlijā notika Saldus novada domes ārkārtas sēde, kurā tik skatīti 20 lēmumprojekti.
 
Pēc deputāta Viktora DRUKOVSKA mandāta nolikšanas, darbu Saldus novada domē sāka deputāts Māris MEDNIS ("Latvijas Zemnieku savienība").

Atlika lēmumprojektu “Par grozījumiem Saldus vidusskolas nolikumā” un novirzīja to izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, jo tuvākajā laikā paredzēti apstiprināšanai MK noteikumi par izmaiņām izglītības iestāžu darba organizācijā.

Apstiprināja trīs pašvaldības nekustamā īpašuma izsoļu rezultātus.

Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skrundas ielā 5B un Lielajā ielā 20 pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībām “Skrundas 5b” un  Lielā 20”.

Veica grozījumus 2017. gada 27. aprīļa Saldus novada domes sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolas ēkas būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”, izsakot to šādā redakcijā: “Ņemt ilgtermiņa kredītu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolas skolas ēkas pārbūves I un II kārtai  Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana ietvaros (..), līdz 103 213 eiro (viens simts trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit eiro) apmērā līdz 5 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots 76085 EUR 2017. gadā un  27 128 EUR 2018. gadā.

Veica grozījumus Saldus novada domes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumā “Par projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā” pieteikumu”, izsakot 3. punktu sekojošā redakcijā: “3. Projekta finanšu plūsmas, tai skaitā pašvaldības finanšu daļas nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 623 000 EUR apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots sekojoši: 3.1. 2017. gadā – līdz 523 000.00 eiro, 3.2. 2018. gadā – līdz 100 000.00 eiro”.

Pagarināja  sešus dzīvokļu īres līgumus.

Sakarā ar to, ka Saldus novada dome veic organizatoriskus grozījumus domes struktūrā un pašvaldības pārvaldē tika pieņemti lēmumi:
  • par grozījumiem Saldus novada domes 2013. gada 11. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 “Saldus novada pašvaldības nolikums”.
  • par Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata vietas likvidāciju.
  • par budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu.
Sakarā ar savstarpēju vienošanos par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, pieņēma lēmumu atbrīvot Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri DUBRU no amata. Izpilddirektora pienākumus Pēteris DUBRA veiks līdz 2017. gada 16. augustam.

Pieņēma lēmumu 2017. gada 4 augustā atbrīvot no Saldus sporta skolas direktora amata Guntaru KIKUČU. Lēmums pieņemts, balstoties uz Guntara KIKUČA personīgo iesniegumu, ar lūgumu atbrīvot viņu no Saldus sporta skolas direktora amata un orientēšanās sporta trenera darba pienākumiem ar 2017. gada augusta mēnesi ģimenes apstākļu dēļ un sakarā ar dzīvesvietas maiņu.

Piešķīra Apvienotajai Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldei papildus finansējumu 8124.00 eiro (astoņi tūkstoši četrdesmit trīs eiro) apmērā Jaunlutriņu pamatskolas 1. stāva gaiteņa remontam, izdevumus sedzot no neparedzētiem gadījumiem plānotajiem finanšu līdzekļiem 2017. gada budžetā.

Veica grozījumus Saldus novada domes Teritoriālās komitejas locekļu sastāvā, ievēlot tajā domes deputātu Māri MEDNI.

Izvirzīja Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes kopsapulcei apstiprināšanai padomes sastāvā Saldus novada domes priekšsēdētāju Reini DONIŅU. Dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs, Saldus novada domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA prombūtnes laikā, aizvietotāja statusā ar balsstiesībām izvirzīja Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri ZUSTU.

Atļāva Reinim DONIŅAM savienot Saldus novada domes priekšsēdētāja amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.

Atļāva Mārim ZUSTAM savienot Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
 
Pilns sēdes protokols un pieņemtie lēmumi drīzumā tiks ievietoti šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/

Informāciju sagatavojusi:
Zane Šteina, p/a "Saldus TIKS centrs"
sabiedrisko attiecību speciāliste

 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Septembris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017