Trešdiena,  29. septembris,  2021
 
Vārda dienas:   Miģelis, Mihails, Miks, Mikus, Miķelis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Par centralizēto eksāmenu rezultātiem

10. jūlijs 2017, 08:20 2017 drukāt
Pagājušās nedēļas nogalē vidējās izglītības iestāžu absolventi  saņēma sertifikātus par centralizēto eksāmenu (CE) nokārtošanu, līdz ar to varam uzskatīt, ka 2016./2017. mācību gads ir noslēdzies.
Tagad skolu administrācijas un pedagogi var analizēt eksāmenu rezultātus, papildināt skolu pašvērtējumu ziņojumus, bet 9. un 12. klašu beidzēji pieņemt lēmumus, kur tad mācīties tālāk.

2017. gadā Saldus novada skolās izsniegti 78 atestāti par vidējās izglītības ieguvi un 242 apliecības par pamatizglītību. Kāda tad ir 2017. gada eksāmenu statistika? Dati par CE rezultātiem ir publicēti Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā, vēl gan nav 9. klašu eksāmenu rezultātu analīze. Svarīgi ir šī gada rezultāti, taču būtiska ir rezultātu analīze vairāku gadu griezumā.

Šogad CE valstī kārtoti 425 vidējās izglītības iestādēs: valsts ģimnāzijās, vidusskolās, t.sk. vakara, neklātienes un tālmācības vidusskolās, profesionālās skolās un tehnikumos. No visu rezultātu kopsummas tiek aprēķināts arī vidējais rezultāts valstī, to salīdzina ar katras skolas vidējo rezultātu. Rezultāti tiek salīdzināti arī pa skolu tipiem (Valsts ģimnāzijas, ģimnāzijas, vidusskolas, vakarskolas, profesionālās skolas) un pēc urbanizācijas (Rīga, republikas pilsētas, pilsētas, pārējās teritorijas). Protams, ka, lai vērtētu izglītības iestādi kopumā, tiek izmantoti vairāki indikatori, bet, nenoliedzami, valsts pārbaudes darbu rezultātiem ir būtiska nozīme.

Viens no rādītājiem ir CE rezultātu vidējais kopprocents skolās. Valstī augstākais ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai (84,53%), bet zemākais – kādai Rīgas vidusskolai (18,84%). Vidējais rādītājs valstī – 49,1%. Kopš 2014. gada šis rezultāts pazeminās (2014. gadā tas bija 54,46%). Kopprocenti tiek noteikti arī katrā CE, taču, tā kā CE kārtotāju skaits dažādos mācību priekšmetos ir ļoti atšķirīgs, statistiski korektāka ir analīze trīs obligātajos CE: latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (angļu valodā).

Kādas tad izskatās mūsu novada vidējās izglītības iestādes?

Saldus vidusskola šogad izturēja savas pirmās ugunskristības, un, jāatzīst, veiksmīgi. Vidējais kopprocents skolā (57,66%) ir par 8,56 procentpunktiem augstāks, kā vidējais valstī (latviešu valodā +9,64%, angļu valodā +11,3%), arī vidusskolu grupā un pilsētas skolu grupā tas ir augstāks par vidējo (matemātikā vienāds ar vidējo rādītāju vidusskolu grupā).

Druvas vidusskola nu jau regulāri vairākus gadus uzrāda ļoti labus rezultātus, konkurējot un arī pārsniedzot rezultātus pat valsts ģimnāziju grupā. Mūsu apkopotie dati kopš 2014.gada  rāda, ka šajos četros gados Druvas vidusskolas rezultāti visos minētajos priekšmetos un arī kopprocents skolā ir bijuši  par 7-22 % augstāki nekā vidēji valstī, latviešu valodā trīs gadus un šogad arī matemātikā rezultāts pārsniedzis arī vidējo rezultātu valsts ģimnāzijās. Skolas vidējais kopprocents šajā gadā sasniedzis 70,67 %, kas ir izcils rezultāts.

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolai pēc divu iepriekšējo gadu sasniegumu “krituma” šogad izdevies rezultātu uzlabot, sasniedzot 40,73%. Tas gan joprojām atpaliek no valstī vidējā. Jāpiebilst, ka šī vidusskola ir īpaša ar realizēto Valsts aizsardzības mācību, kurā arī tiek kārtots eksāmens, pie tam ar atzīstamiem rezultātiem. Tas gan nav centralizētais, bet skolas organizēts. 

Saldus Vakara vidusskola mācību procesu organizē pārsvarā neklātienē un tālmācībā, nodarbībām atvēlēts mazāks stundu skaits, tādēļ šeit daudz strādā e-vidē un ļoti nozīmīgs ir izglītojamo individuālais darbs kā arī konsultācijas, ieskaites mācību gada laikā. 2017. gada CE vidējais kopprocents skolā (38,11%) ir zemāks, kā valstī vidējais. Ja rezultātus salīdzinām vakarskolu grupā, redzam, ka Saldus Vakara vidusskola ir rezultātu saraksta vidū (augstākais rezultāts vakarskolām ir 48,62%, zemākais – 25,44%). Kopš 2014. gada skolas rezultāti vakarskolu grupā  vienmēr  ir bijuši augstāki latviešu valodā, šogad arī matemātikā.

Saldus tehnikums  kopš 2016. gada 5. janvāra ieguvis profesionālās izglītības kompetences centra statusu, kurā, protams, galvenā prioritāte ir labu speciālistu, dažādu profesiju pārstāvju sagatavošana. Nodarbību skaits vispārizglītojošos mācību priekšmetos ir mazāks kā vidusskolām, bet CE gan ir jākārto. Saldus tehnikums minētajos četros gados uzrādījis mazāku vidējo kopprocentu, salīdzinot ar valstī vidējo (2017. gadā – 34,45%), arī mācību priekšmetos vidēji tas ir zemāks, salīdzinot ar vidējo rādītāju profesionālajās vidusskolās. CE rezultātu izkārtojumā Saldus tehnikums atrodas apmēram vidū visu profesionālo skolu un tehnikumu sarakstā. Jāuzslavē, ka 99 tehnikumieši kārtoja CE vēsturē un 21 jaunietis izvēlējās kārtot fiziku.

9. klašu eksāmenu rezultātu vispusīgu analīzi vēl nevar veikt, jo nav publicēti valsts līmeņa rezultātu apkopojumi. Novadā vidējie rezultāti: latviešu valodā – 69,94%, matemātikā – 56,79%, Latvijas vēsturē – 66,95%, angļu valodā – 72,13%. Pagaidām tiek veikta katras skolas rezultātu analīze 3-4 gadu griezumā, kad būs dati par valsti, turpināsim analīzi.
 
Informāciju sagatavojusi Anita Kupše
Saldus novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu speciāliste
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Septembris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017