Otrdiena,  28. septembris,  2021
 
Vārda dienas:   Lana, Sergejs, Svetlana
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Plāno uzsākt jauno audžuģimeņu apmācības

17. jūlijs 2017, 15:12 2017 drukāt
Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra" sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iepirkumu "Audžuģimeņu apmācība (Piecu soļu interaktīvā audžuģimeņu mācību programma)" plāno uzsākt jauno audžuģimeņu apmācības 2017. gada 5. augustā Kuldīgā, Baznīcas ielā 9.
Mācības notiks sekojošos datumos 2017.gadā: 5., 6., 12., 19.,20.,26.augustā un 2.,3.,9.,10. septembrī.
Saldus novada bāriņtiesa aicina izvērtēt savas spējas un motivāciju, lai palīdzētu kādam bērnam vai bērniem dzīvot ģimeniskā vidē. Ja esat nolēmis iesaistīties audžuģimeņu kustībā un, ņemot vērā, ka mācību sākums ir 2017. gada 5.augustā, aicinām vērsties Saldus novada bāriņtiesā Slimnīcas ielā 3A, Saldū, Saldus novadā, 2.stāvā, 17.kabinetā, iespējami ātrāk!
Tālrunis papildus informācijai:62801444.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, vai viņam nodibināta aizbildnība.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25-60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
 • bērna vecāki ir miruši;
 • bērns ir atrasts;
 • bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
 • bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
 • vecāki ilgstoši slimo.
Kā kļūt par audžuģimeni?
 • Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
 • Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spēju audzināt bērnu.
 • Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 • Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
 • Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 
 • Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
 • Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
Informāciju sagatavojusi:
Saldus novada bāriņtiesas locekle Ginta Ošeniece
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Septembris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017