x < <
* * * * *
Nometnes ēdinātāji saņem sertifikātu un dziesmu no bērniem
< >