Piektdiena,  24. janvāris,  2020
 
Vārda dienas:   Eglons, Krišs, Ksenija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada skolas aktīvi iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbībā 2016./2017. mācību gadā

24. maijs 2017, 15:45 2017 drukāt
2016./2017. mācību gadā Saldus novada zinātniski pētnieciskajā darbībā un ar to saistītajos pasākumos iesaistījās vairāk nekā 300 skolēnu no Saldus novada skolām visos trijos klašu līmeņos – sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas. 
Priecē skolēnu interese par pētniecību un degsme meklēt jaunus risinājumus, arī tajās nozarēs un virzienos, kas sniedz ieguvumu un idejas Saldus novada attīstībai. Īpaša pateicība tiek izteikta tiem skolotājiem, kas ikdienā un dažādu projektu ietvaros atbalsta un mudina jauniešus veikt pētījumus, jo prasmes, ko skolēns iegūst, visnotaļ noder arī ikdienas dzīvē – tai skaitā ideju un domu strukturēšana, sava viedokļa veidošana un aizstāvēšana, sev interesējošās jomas padziļināta pētīšana un apgūšana, sadarbība ar dažādu jomu speciālistiem u. tml.

Sākumskolas skolēnu zinātniskās dienas
Šī gada 6. un 25. aprīlī norisinājās sākumskolēnu zinātniskās dienas sadarbībā ar Liepājas zinātkāres centru ZINOO. Šogad zinātnisko dienu tēmas bija astronomija un gaisa raķetes. Jaunie pētnieki no visām Saldus novada skolām – kopā 240 bērni –, varēja radoši darboties un uzzināt vairāk par kosmosa pētniecību, Saules sistēmas planētām un visuma uzbūvi. Sākumskolēniem bija iespēja uzmodelēt pašiem savu gaisa raķeti un arī to palaist gaisā. Savukārt bērniem, kas piedalījās astronomijas nodarbībā, bija iespēja izveidot vienkāršu Saules sistēmas modeli un izprast planētu uzbūvi un izvietojumu. 

Pamatskolas skolēnu pētnieciskā darbība
Pamatskolas skolēnu pētniecisko darbu konference norisinājās š. g. 20. aprīlī, kurā kopā piedalījās 38 jaunieši ar 37 darbiem no deviņām Saldus novada skolām – Saldus vidusskolas, Druvas vidusskolas,  Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas, Saldus pamatskolas, Pampāļu pamatskolas, Ezeres pamatskolas, Kursīšu pamatskolas, Jaunlutriņu pamatskolas, Zirņu pamatskolas. Darbu vērtēšanā piedalījās 18 skolotāji. Skolēnu pētnieciskie darbi tika izstrādāti un prezentēti 12 dažādās sekcijās: latviešu valoda, vizuālā māksla, kultūra (mūzikas vēsture un kultūra), psiholoģija, sociālās zinības, vēsture, sports, vides zinības, bioloģija, matemātika, fizika, mājturība. Paldies skolēniem un skolotājiem par interesantiem darbiem un iedvesmojošām idejām!

Vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība
Vidusskolas posmā konferenču organizācijā tika ieviestas pozitīvas izmaiņas saistībā ar ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu reģionālā un valsts līmenī.

Saldus un Brocēnu novadu konference norisinājās š. g. 21. februārī, kurā piedalījās 53 jaunieši ar 49 darbiem, tai skaitā Saldus novadu pārstāvēja 38 jaunieši un Brocēnu novadu - 15 jaunieši. Darbu vērtēšanā piedalījās 22 skolotāji. Skolēnu pētnieciskie darbi tika izstrādāti un prezentēti 15 dažādās zinātņu sekcijās: kulturoloģija, mākslas zinātne, latviešu literatūras zinātne, pedagoģija, psiholoģija, bioloģija, fizika, ķīmija, vides zinātne, socioloģija, vēsture, ekonomika, politoloģija, tieslietas un inženierzinātnes. Valsts līmenī Saldus novadu pārstāvēja 10 jaunieši 7 sekcijās.  Nopietnā konkurencē Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē pirmo pakāpi ieguva Saldus vidusskolas 11. c klases audzēknis Roberts Šmits politoloģijas sekcijā ar zinātnisko darbu “Padomju režīma atspoguļojums Saldus rajona laikrakstā ,,Padomju Zeme”(60.-70.g.)” un darba vadītāja – Irēna Roģe, Saldus vidusskolas vēstures skolotāja, kuri abi tika godināti “Mēs lepojamies” pasākumā š. g. 9. maijā.

Projektu nedēļas Saldus novada skolās
Skolās tika organizētas projektu nedēļas par dažādām skolēniem aktuālām tēmām. 2016. gada oktobrī projektu nedēļu organizēja Druvas vidusskola (tēma: “Karjeras nedēļa”), Pampāļu pamatskola (tēma: “Karjera”), Jaunlutriņu pamatskola (tēma: “Darba iespējas manā pagastā”), Saldus pamatskola (tēma: “Radošums un inovācijas – mana nākotnes atslēga”), Rubas speciālā internātpamatskola (tēma: “Ar karjeras kompasu darba tirgū”), Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola (tēma: “Ko es spēju, kas es būšu”), Lutriņu pamatskola (tēma: “Profesijas”). Stiķu pamatskolā projektu nedēļa tika organizēta 2016. gada aprīlī ar tēmu “Dzīvo vesels!”.  Savukārt Kursīšu pamatskolā katrs skolēns varēja veikt pētniecisko darbu par izvēlētu tēmu atsevišķās dienās visa mācību gada ietvaros.

Ceram, ka arī nākamais mācību gads būs tikpat ražīgs un panākumiem bagāts pētniecības jomā!
 
Informāciju sagatavoja:
Eva Einmane
Saldus novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
E-pasts:
Tālr. 27721561
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
< Janvāris 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017