Otrdiena,  29. novembris,  2022
 
Vārda dienas:   Ignats, Virgīnija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojektu saskaņošana

Pakalpojuma īss apraksts Ja būvniecība skar Saldus novada pašvaldības objektu un inženiertīklu  ekspluatācijas aizsargjoslas, ir plānota būves pieslēgšana pašvaldības  objektiem un inženiertīkliem vai to šķērsošana un ir izsniegti tehniskie noteikumi,  jāsaņem  attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku/turētāju  saskaņojumi.
Ja būvniecības ierosinātājs nav zemes vai būves īpašnieks, vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, nepieciešams saskaņojums/vienošanās ar tā nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju, kurā paredzēts veikt būvdarbus.
Būvniecības ieceres dokumentācija un būvprojekti jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku/tiesisko valdītāju, teritorijas plānotājiem un administratīvās teritorijas pārvaldītāju.
Būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekti tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektus iesniedz atbildīgajiem speciālistiem/amatpersonām norādītajās adresēs pieņemšanas laikos.
korespondence
papīra formātā
Nosūta pa pastu uz norādītajām adresēm
elektroniskais pasts Iesūta atbildīgajiem speciālistiem/amat-personām norādītajā e-pasta adresē dwg, dgn un pdf formātā.
 
Pieprasot pakalpojumu, nepieciešams iesūtīt elektroniski vai pievienot elektroniskā datu nesējā būvniecības ieceres dokumentāciju vai būvprojektu izskatīšanai dwg, dgn un pdf formātā. Failiem jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā projekta dokumentācija iesniegta papīra formātā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Būvniecības likums
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists/amatpersona Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 11.30
                               Trešdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/

Skaņojumi: nekustamā īpašuma īpašnieks/tiesiskais valdītājs       
Kontakti: Didzis Konuševskis (priekšsēdētājas vietnieks), mob. t.: 29262033; e-pasts:
……………………………………………………………………
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
                               Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
Mājaslapa:http://www.saldus.lv/
Skaņojumi: nekustamā īpašuma īpašnieks/tiesiskais valdītājs Kontakti: Pēteris Dubra (izpilddirektors), mob. t.: 26413323; e-pasts:
 ………………………………………………………………..
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi: Transporta infrastruktūra(pašvaldības īpašumā/valdījumā esošos zemesgabalos),  pieslēgumu, škērsošanas prasības pašvaldības transportbūvju aizsargjoslās, lietus ūdens kanalizācijas(lietus ūdens atvades sistēmas), Saldus novada pašvaldības elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslās, atbilstība pašvaldības infrastruktūras attīstības plāniem(Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā)
Kontakti: Linards Doniņš (galvenais transportbūvju inženieris), mob. t.: 25479805; e-pasts:
………………………………..............................................
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi: Transporta infrastruktūra(pašvaldības īpašumā/valdījumā esošos zemesgabalos),  pieslēgumu, škērsošanas prasības pašvaldības transportbūvju aizsargjoslās, atbilstība pašvaldības infrastruktūras attīstības plāniem (Saldus novada pagasta pārvalžu administratīvajā teritorijā)
Kontakti: Nauris Gailišs (transportbūvju inženieris), mob. t.: 28610454; e-pasts:
……………………………………………………………………
 
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi:  Pašvaldības publiskās ēkas
Kontakti: Normunds Ozoliņš (galvenais būvinženieris), mob. t.: 25479839; e-pasts:
………………………………………………………….
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi:  atbilstība pašvaldības teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem
Kontakti: Laura Zariņa-Skapste (galvenā teritorijas plānotāja), mob. t.: 25479824; e-pasts:
………………………………………………………….
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi:  vides un dabas aizsardzības prasības
Kontakti: Zane Štencele (vides pārvaldības speciāliste)
Telefons: 63807916; e-pasts:
…………………………………………………………
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi: pilsētas administratīvās teritorijas pārvaldītājs, transporta infrastruktūra (pašvaldības īpašumā/valdījumā esošos zemesgabalos), pieslēgumu, šķērsošanas prasības pašvaldības transportbūvju aizsargjoslās, lietus ūdens kanalizācijas (lietus ūdens atvades sistēmas), Saldus novada pašvaldības elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslās, atbilstība pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas plāniem(Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā)
Kontakti: Māris Vārna (Pilsētsaimniecības nodaļas vadītājs)
Mob.t.: 25479801; e-pasts:
………………………………………....................................
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojumi: koku ciršana ārpus meža teritorijas (Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā; Saldus novada pagasta pārvalžu administratīvajā teritorijā);
labiekārtošana un apzaļumošana publiski lietojamās teritorijās (Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā)
Kontakti: Inese Vilcāne (labiekārtošanas speciāliste)
Telefons: 63807441, Mob.t.:25479815; e-pasts:
………………………………………………………………….
Saldus novada pagasti
Saldus novada pagastu pārvaldes
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Kontakti: Pieņemšanas laiki:  Pirmdienās no plks.8.00 līdz 12.00
                                             no plkst.13.00 līdz 18.00 
                          Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz  12.00
                                                    no plkst.13.00 līdz 17.00   
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, ielu apgaismojuma aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
………………………………………………………………….
 • Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja, Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891, Telefons: 63842152: mob.t.:26190023, e-pasts: ;
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.13.00 līdz 18.00
                               Otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, ielas apgaismojuma aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā) 
……………………………………………………………………
 • Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītāja, „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV – 3894, Telefons:63825593, mob.t.: 26176969, e-pasts:      
Pieņemšanas laiki: Jaunauces pakalpojuma centrā:
                               Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
                               Rubas pakalpojuma centrā:
                              Pirmdienās   no plkst.15.00 līdz 18.00
                              Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
…………………………………………………………………
  Pieņemšanas laiki: Darba dienās(iepriekš saskaņojot):
                    no plkst. 08.00 līdz 12.00
                                no plkst.13.00 līdz 17.00           
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, ielas apgaismojuma aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
……………………………………………………………………..
 
 • Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs, Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV – 3890, Telefons:63846745, mob.t.: 26462407, e-pasts:
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
                               Trešdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
……………………………………………………………………
 
 • Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja,
„Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861, Telefons: 63831231, mob.t.:26603751 , e-pasts:

 
 
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no pkst.15.00 līdz 18.00,
                               ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 12.00                                        
  Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās(Namiķi); ielas apgaismojuma aizsargjoslās(Namiķi; Lutriņi) (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā) 
…………………………………………………………………….. Pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
                   trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
                    Kalnu norēķinu centrā:
                                otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
……………………………………………………………………. Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
                               Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ielas apgaismojuma aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
……………………………………………………………………..
  Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
                               Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
  Skaņojumi pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
…………………………………………………………………….. Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.30
                               Trešdienās no plkst.9.00 līdz 11.30
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
…………………………………………………………………….
 • Zaņas pagasta pārvaldes vadītāja, „Sūbri” , Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897, Telefons: 63846487, mob.t.: 26644732, e-pasts:
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 10.00,
                               Otrdienās no plkst.15.00 līdz 17.00
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves  kanalizācijas, ūdensvadu aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā) 
……………………………………………………………………..
 • Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs, „Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV – 3853, Telefons: 63846249, mob.t.:26465686, e-pasts:
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no pkst.8.00 līdz 18.00,
                               Piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00
                    (pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00)
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības siltumtīklu, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
…………………………………………………………………..
 
 • Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs, „Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883,Telefons: 63846151, e-pasts:   
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.00,
                               Trešdienās no plkst.14.00 līdz 16.00.
Skaņojumi: pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas pārvaldītājs; pieslēgšanās prasības, šķērsošanas prasības lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, ūdensvadu aizsargjoslās (tikai pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā)
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Parakstot Būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu  papīra formātā
klātienē Atbilstoši atbildīgo speciālistu/amatpersonu sarakstā norādītajam
korespondence norādītajā pasta adresē
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Būvniecības ieceres dokumentācija un būvprojekti  tiek  saskaņoti pēc būtības saprātīgā termiņā, ņemot vērā steidzamību, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no elektroniskas iesūtīšanas/iesniegšanas dienas pie nosacījuma, ka izstrādātie risinājumi ir pieņemami.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Novembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017