Otrdiena,  29. novembris,  2022
 
Vārda dienas:   Ignats, Virgīnija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Inženiertopogrāfisko plānu pieņemšana, izskatīšana un Saldus novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumu saņemšana

Pakalpojuma īss apraksts Ja atbilstoši normatīviem aktiem nepieciešams izstrādāt inženiertopogrāfiskos plānus, saskaņošanai tie tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Attēlotās inženierkomunikācijas tiek salīdzinātas ar  inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošiem datiem (izpildmērījumu plāniem u.t.l.). Ja inženierkomunikāciju turētājs, veicot pārbaudi, konstatē neatbilstības, tas atsaka topogrāfiskā plāna saskaņošanu norādot neatbilstības. Inženierkomunikāciju turētājs saskaņo inženierkomunikācijas raksturojošo informāciju un esību topogrāfiskajā plānā, parakstot papīra izdruku vai saskaņojot elektroniski.
Inženierkomunikāciju turētājs uztur saskaņoto inženiertopogrāfisko plānu reģistrācijas žurnālu vai datubāzi, kurā katram plānam norāda  nosaukumu, objekta atrašanās vietu vai adresi, mērnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu. Katram saskaņotajam plānam piešķir savu identifikācijas numuru.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Papīra izdruku iesniedz atbildīgajiem speciālistiem norādītajās adresēs pieņemšanas laikos.
korespondence
papīra formātā
 Nosūta pa pastu uz norādītajām adresēm atbildīgajiem speciālistiem.
elektroniskais pasts  Iesūta atbildīgajiem speciālistiem norādītajā e-pasta adresē dwg; dgn un pdf formātā.
Ja pakalpojums tiek pieprasīts kā papīra izdrukas parakstīšana,
nepieciešams iesūtīt pārbaudei inženiertopogrāfisko plānu elektroniski dwg; dgn un pdf formātā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1.Saistošie noteikumi Nr.22
,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.281 ,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
Atbildīgais speciālists  
Saldus pilsēta
Turētājs: Saldus novada pašvaldība, Attīstības nodaļa
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Telefons: 6387900, mob.t.:26515328
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojamās komunikācijas: lietus ūdens kanalizācija, Saldus novada pašvaldības elektronisko sakaru tīkli,
transporta infrastruktūras aprīkojums ( Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā)
Kontakti:
 • Linards Doniņš (Galvenais transportbūvju inženieris),
mob.t.: 25479805;e-pasts:

Turētājs: Saldus namu pārvalde, SIA
Adrese: Peldu iela 3, Saldus, LV-3801
Telefons: 63807373
Pieņemšanas laiki:
Darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12:00
no plkst. 13:00 līdz 17:00
(iepriekš telefoniski piesakoties)
Mājaslapa: http://namuparvalde.saldus.lv/
Skaņojamās komunikācijas: ielu apgaismojums (lejupielādēt: Saldus pilsētas administratīvajā un tai pieguļošā teritorijā atbilstoši shēmai)
Kontakti:  Turētājs: Saldus komunālserviss, SIA
 Adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
 Telefons: 63807106
Pieņemšanas laiki:
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00
no plkst.13:00 līdz 17:00
 Mājaslapa: http://www.salduskomunalie.lv/
Skaņojamās komunikācijas: sadzīves kanalizācija, ūdensvads (lejupielādēt: Saldus pilsētas administratīvā un tai pieguļošā teritorijā atbilstoši shēmai)
 Kontakti:
 • Guntis Spuris (tehniskais speciālists): mob.t.: 27091622;
 e-pasts:    
 • Jānis Blūms (ražošanas direktors): mob.t.: 29551442;
e-pasts:   
 • Ritvars Akerfelds (ūdensvada un kanalizācijas nozares vadītājs): mob.t.: 29283539;

Turētājs: Saldus siltums, SIA
Adrese: Saldus, Mazā iela 6
Telefons: 63807135
Pieņemšanas laiki:
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00
no plkst.13:00 līdz 17:00
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli (lejupielādēt: Saldus pilsētas administratīvā un tai pieguļošā teritorijā atbilstoši  shēmai)
Kontakti:  
Saldus novada pagasti
Turētājs: Saldus novada pagastu pārvaldes
Mājaslapa: http://www.saldus.lv/
Kontakti:  Pieņemšanas laiki:  
Pirmdienās no plks.8.00 līdz 12.00
no plkst.13.00 līdz 18.00 
Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz  12.00
no plkst.13.00 līdz 17.00
 Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ielu apgaismojums.
 • Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja, Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891,Telefons: 63842152, mob.t.:26190023, e-pasts: ;
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst.13.00 līdz18.00
Otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ielas apgaismojums
 • Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītāja, „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV – 3894, Telefons: 63825593, mob.t.26176969,e-pasts:
Pieņemšanas laiki:
Jaunauces pakalpojumu centrā:
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Rubas pakalpojumu centrā:
Pirmdienās   no plkst.15.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija  Pieņemšanas laiki: Darba dienās(iepriekš saskaņojot):
no plkst. 08.00 līdz 12.00
no plkst.13.00 līdz 17.00            
Skaņojamās komunikācijas: ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ielas apgaismojums
 • Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs, Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV – 3890, Telefons: 63846745, mob.t.: 26462407, e-pasts:
 
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija
 • Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja,
„Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861,Telefons: 63831232, mob.t: 26603751, e-pasts:

 
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no pkst.15.00 līdz 18.00,
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli(Namiķi), ūdensvads (Namiķi), lietus ūdens kanalizācija,
sadzīves kanalizācija (Namiķi); ielas apgaismojums (Namiķi; Lutriņi) Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
Kalnu norēķinu centrā:
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00  
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
 Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija un ielas apgaismojums
 • Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs, Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV – 3882, Telefons: 63865567,e-pasts: 25435771
 Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.30
Trešdienās no plkst.9.00 līdz 11.30
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija
 • Zaņas pagasta pārvaldes vadītāja, „Sūbri” , Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897, Telefons: 63846487, mob.t.: 26644732, e-pasts:
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 10.00,
Otrdienās no plkst.15.00 līdz 17.00
 Skaņojamās komunikācijas: lietus ūdens kanalizācija, sadzīves  kanalizācija, ūdensvads   
 • Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs, „Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV – 3853, Telefons: 63846249, mob.t.: 26465686, e-pasts:
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no pkst.8.00 līdz 18.00,
Piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00
(pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00)
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija
 • Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs, „Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883, Telefons: 63846151, e-pasts:     
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.00,
Trešdienās no plkst.14.00 līdz 16.00.
Skaņojamās komunikācijas: lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdensvads
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Parakstot papīra izdruku vai saskaņojot elektroniski
klātienē Atbilstoši atbildīgo speciālistu sarakstā norādītajam
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Uzmērītie topogrāfiskie plāni tiek  saskaņoti desmit darba dienu laikā no elektroniskas iesūtīšanas dienas pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai.
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Novembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017