Ceturtdiena,  26. maijs,  2022
 
Vārda dienas:   Eduards, Edvards, Varis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 
Personas datu apstrāde Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā

Datu apstrādātājs – Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas (Datu apstrādes pārzinis).

Datu apstrādes tiesiskais pamats – Datu apstrādes pārziņa juridiskais pienākums, ko nosaka ārējie normatīvie akti (likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 15. punkts; Civillikuma Ģimenes tiesību daļa; Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums; Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”; Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”, Saldus novada domes 2013.gada 21.marta saistošie noteikumi  “Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem,  kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu”; Saldus novada domes 2014.gada 18.decembra noteikumi “Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaundzimušajiem”)
 
  Personas dati, kuri tiks apstrādāti
Bērna dzimšanas reģistrācija Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, dzimšanas laiks un vieta. Bērna mātei – dzimtais uzvārds. Bērna vecāku vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums; vecāku laulības reģistra Nr., datums, vieta.
Trīspusējā paternitātes atzīšana Bērna bioloģisko vecāku vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums; vecāku laulības reģistra Nr., datums, vieta. Bērna mātes vīra vai bijušā vīra vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta sērija, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums.
Laulības reģistrācija Laulājamo vārds, uzvārds, personas kods, uzvārdi pēc laulība noslēgšanas, laulība noslēgšanas datums, vieta, laulājamo ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, dzimšanas datums un vieta, valstiskā piederība, tautība, ziņas par to kurā laulībā katrs laulājamais stājas. Liecinieki – vārdi, uzvārdi, personas kodi vai dzimšanas dati.
Miršanas reģistrācija Mirušā vārds, uzvārds, personas kods, valstiskā piederība, dzīvesvieta, miršanas vieta, laiks, dzimšanas datums un vieta, mirušā laulātā vārds, uzvārds, mirušā vecāku vārds, uzvārds, personas kods, nāves cēlonis, mirušā personu apliecinošā dokumenta sērija, Nr., izdošanas laiks, vieta, izdevējiestāde. Paziņotāja – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, saistība ar mirušo.
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa Personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimtais uzvārds, dzimšanas datums, vieta, valstiskā piederība, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, ziņas par nepilngadīgajiem bērniem (vārds, uzvārds, dzimšanas laiks, vieta, dzīvesvietas adrese), ziņas par laulāto (vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, personas kods, dzimšanas laiks, vieta, dzīvesvietas adrese, laulības noslēgšanas laiks, vieta, laulības reģistra Nr., laulības noslēgšanas vieta), ziņas par vecākiem (vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, dzimšanas datums un vieta, ja miris miršanas datums un vieta), vārda, uzvārda un tautības maiņas iemesls, jaunais vārds, uzvārds vai tautība, ziņas par sodāmību
Reģistru atjaunošana, labošana un papildināšana Datu apstrādes apjoms atkarīgs no veicamās darbības, bet tas nepārsniedz iepriekš norādīto personas datu apjomu.
Sudraba piemiņas karotīšu pasniegšanas pasākums Bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, vecāku vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese,
Tematisks pasākums Zelta ģimenēm Laulāto personas kodi, laulības esamība, deklarētā dzīvesvieta.
Bērnības svētki Bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvieta, vecāku vārds, uzvārds, krustvecāku vārds uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, bērna fotogrāfija.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017