Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 
 
Pakalpojuma nosaukums Dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu, pagarināšana un izbeigšana
 
Pakalpojuma īss apraksts Dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īrnieks var prasīt līguma pagarināšanu, īres līguma termiņam izbeidzoties, kā arī līguma izbeigšanu pirms līguma termiņa izbeigšanās.
Pagarinot dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, tiek izvērtēta nepieciešamība turpināt saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un tiek izvērtēta personas atbilstība normatīvo aktu prasībām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 
Īrnieka nāves, rīcībnespējas gadījumā vai dzīvesvietas maiņas gadījumā, pilngadīgs ģimenes loceklis (laulātais, vecāki, darbnespējīgie brāļi, māsas, un pilngadīgie bērni, kuriem nav savas ģimenes), kura dzīvesvieta deklarēta minētajā dzīvoklī, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, kuru dzīvesvieta deklarēta minētajā dzīvoklī, var prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Ja īres līguma termiņš nav beidzies, ir nepieciešams īrnieka iesniegums ar lūgumu noslēgt īres līgumu ar viņa ģimenes locekli.
 
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu, pagarināšana un izbeigšana notiek uz iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma pamata.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 62304365, 63807280
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Īres līguma termiņa pagarināšana
Īres līguma izbeigšana
Īres līguma noslēgšana ar ģimenes locekli
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Likums “Par dzīvojamo telpu īri”
2. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
3. Likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4. Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā”
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, , 62304365
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Korespondence
 
norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, pārslēgšanu un izbeigšanu pieņem Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē. Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots  5 darba dienu laikā  pēc komisijas sēdes.
 
 

 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017