Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma īss apraksts
Pēc rakstiska iesnieguma un tam pievienotajām izglītības programmām (norādot izglītības programmas nosaukumu, mērķi, uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku un vietu, metodiskos paņēmienus, satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu) pašvaldības atbilstošas koleģiālās institūcijas sagatavo lēmuma projektu, kurš tiek apstiprināts domes sēdē.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar pielikumiem un licencējamās programmas aprakstu Saldus novada pašvaldības domē – Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807280, 63807940
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1.Izglītības likums
2.Likums „Par pašvaldībām”
3. Saldus novada domes 17.12.2015.gada saistošie noteikumi Nr. 38 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”;
4. Saldus novada domes 2015.gada 17.decembra lēmums “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas maksas noteikšanu” (protokols Nr.21 34.§)
 
Pakalpojuma maksa 15.00 euro ( (bez PVN) par vienu izglītības programmu
Norēķinu veids
Norēķini ar skaidru naudu Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, Saldū
Bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
PVN kods LV90009114646
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2XXXX
LV42UNLA0050014277525
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097
 
AS Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0551027582720
 
Atbildīgais speciālists Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja , 63807940
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, darba dienās: 8.00-17.00
 
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Licences tiek izsniegtas 5 darba dienu laikā pēc atbilstoša domes sēdes lēmuma pieņemšanas, saņēmējam uzrādot maksājuma apliecinājumu, 1 mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017