Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Pašvaldības stipendijas piešķiršana

Pakalpojuma īss apraksts Saldus novada pašvaldības stipendija ,,Medusmaize” (turpmāk tekstā - Stipendija) tiek izmaksāta no Saldus novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Stipendijas mērķis - finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību ikvienā Latvijas augstskolā. Stipendija paredzēta ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases vai profesionālās vidusskolas absolventam, kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā kārtējā mācību gadā.
Katra akadēmiskā gada sākumā tiek piešķirtas 4 stipendijas 4 jauniešiem visas bakalauru studiju programmas periodā. Stipendijas apmērs ir 142 euro (viens simts četrdesmit divi euro) mēnesī, 10 (desmit) mēnešus vienā akadēmiskajā gadā (septembris- jūnijs) atkarībā no bakalaura studiju programmas ilguma.
Ar stipendijas nolikumu var iepazīties Saldus mājas lapā.
 
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu ar pielikumiem iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807280, 63807900
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Augšuplādējamie dokumenti pieteikumam on-line sistēmā www.fonds.lv.
Pievienojamie dokumenti:
- LU Fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa (ietilpst motivācijas vēstule).
- LU Fonda noteikta parauga CV atbilstoši EIROPASS prasībām.
- Viena rekomendācija no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja, vai citas nozares, kurā darbojas pretendents, pārstāvja pēc stipendijas pretendenta ieskatiem.
- Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti Stipendiju fonda nolikums
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Gruze, tālr.26419964, e-pasts
Pašvaldības kontaktpersona: Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra, tālr. 26413323, 63807270, e-pasts: .     
LU Fonda kontaktpersona: izpilddirektore Laila Kundziņa - Zvejniece, tālr. 67244120, e-pasts: .
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Pretendentu intervijas klātienē:  LU Fonda telpās Rīgā vai Saldus novada pašvaldības telpās
Stipendijas piešķiršana, rezultātu paziņošana:  Ziņa e-pastā par saņemšanu/nesaņemšanu
Līgumu slēgšana ar stipendiātiem
Stipendiātu rakstiskas atskaites LU Fondam un Saldus novada pašvaldībai - divas reizes gadā
korespondence Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801
elektroniskais pasts
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pašvaldība piešķir naudas līdzekļus četrām jaunām Saldus novada pašvaldības stipendijām „Medusmaize” 2016./2017.akadēmiskajā gadā un turpina piešķirt naudas līdzekļus 2013./2014. mācību gada stipendiātiem un 2014./2015. mācību gada stipendiātiem arī  2015./2016. mācību gada stipendiātiem, ja ir izpildītas stipendijas saņemšanas prasības. (skat. www.saldus.lv)
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017