Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Pakalpojuma īss apraksts Saldus novada pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Saldus novada domes lēmumu, tai skaitā zemes vienības   atsavināšana par labu personām, kurām: izbeigtas zemes   lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Zemes nomas (pirmtiesību) līgums; uz zemes   vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
korespondence Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz attiecīgās pagasta pārvaldes adresi.
  tālrunis 63807442 vai attiecīgās pagasta pārvaldes tālrunis
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Lejupielādēt iesniegumu
 
* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
3. Ministru kabineta 01.02.2012. noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta”
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
Atbildīgais speciālists Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, , t.63807442
Ina VĪTOLA (Saldus novada pagasti), , t.63807442
    Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
Pakalpojuma saņemšanas veids klātienē Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās:
08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
  Elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Ja uz iesniegumu sniedzama atbilde administratīva akta veidā, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017