Pirmdiena,  5. jūnijs,  2023
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Zemes rakšanas darbu atļaujas izsniegšana/pagarināšana

Pakalpojuma īss apraksts Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada  būvvaldes atbildīgais darbinieks reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā . Normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņā iesniedzējs saņem sagatavotu rakšanas darbu atļaujas  veidlapu, kurā norādīti nepieciešamie saskaņojumi . Pēc saskaņojumu saņemšanas rakšanas atļauja tiek iesniegta  būvvaldē , kur atbildīgais speciālists izsniedz rakšanas atļauju.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz būvvaldes telpās pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū .
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801., Saldus novada būvvaldei.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa lejupielādēt veidlapu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Elektronisko dokumentu likums
3. Būvniecības likums
3. Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr.16 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Saldus novada administratīvajā teritorijā”.
 
 
 
 
Pakalpojuma maksa Zemes rakšanas darbu atļaujas izsniegšana:
-           Fiziskām personām 1 objekts - 15.00 euro bez PVN,
-           Juridiskām personām  1 objekts - 25.00 euro bez PVN.
 
Zemes rakšanas darbu atļaujas pagarināšana:
-           Fiziskām personām 1 objekts - 3.00 euro bez PVN,
-           Juridiskām personām  1 objekts - 10.00 euro bez PVN.
 
Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov.
Reģ. Nr. 90009114646
SEB Banka AS
kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525
AS DNB Banka
RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097
AS Swedbank
HABALV22
LV39HABA0551027582720
AS Citadele banka
PARXLV22
LV60PARX0012797400003
 
Atbildīgais speciālists Inga Jukneviča , Saldus novada būvvaldes ģeotelpiskās informācijas inženiere, , 63807262
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, būvvaldē:
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Rakšanas darbu atļauju vai pamatotu atteikumu izsniegt rakšanas darbu atļauju izsniedz Būvvalde piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanas.
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017