Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Atbalsta saņemšana Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem

Pakalpojuma īss apraksts Pašvaldības finansiālo atbalstu piešķir sporta organizācijām, kuru juridiskā adrese ir Saldus novadā un kas savu darbību veic Saldus novadā.
Mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta organizāciju līdzdalību sportisko aktivitāšu un sacensību organizēšanā Saldus novadā, tādējādi sekmējot sporta attīstību,  veicinot sportistu izaugsmi un meistarību, kā arī veicinot novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
Finansiālā atbalsta pieprasīšana klātienē Līdz katra gada 15.novembrim (ja 15.novembris ir brīvdiena, tad līdz iepriekšējai darba dienai) Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (turpmāk p/a ,,Saldus TIKS centrs”) sporta darba vadītājai (-am).
 
Finansiālā atbalsta pieprasīšana Pieteikumu iesniedz papīra formātā, pievienojot šādu informāciju:
biedrības reģistrācijas apliecības kopija;
  • pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam (atsevišķs dokuments);
  • treniņu vietu un laiku provizoriskos grafikus (atsevišķs dokuments);
  • atskaiti par iepriekšējo gadu
Iepriekš uzskaitītie dokumenti jāiesniedz cauraukloti un ar sanumurētām lapām ievietoti vienā mapē
Ar finansiālā atbalsta saistītie normatīvie akti Saldus novada pašvaldības nolikums “Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem”
Finansiālā atbalsta maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Elga GROTA, sporta darba vadītāja, , +37129485523
 
Finansiālā atbalsta saņemšanas veids Pēc apstiprinājuma saņemšanas par finansiāla atbalsta piešķiršanu ar sporta organizāciju tiek slēgts līgums.
 
Finansiālā atbalsta saņemšanas termiņš  Finansiāls atbalsts sporta organizācijai tiek izmaksāts uz Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Saldus TIKS centrs” iesniegtā rēķina pamata. Saņemtā atbalsta summa  sporta organizācijām tiek izmaksāta četrās vienādās daļās saskaņā ar sporta darba vadītājas (-a ) sastādīto izmaksu grafiku. 
 
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017