Svētdiena,  16. janvāris,  2022
 
Vārda dienas:   Lida, Lidija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

SNP 2016.gada iepirkumi drukāt

Iesniegšanas termiņš:
ID nosaukums:
Iepirkuma nosaukums:
Procedūras veids:
Iepirkuma statuss:
Pēc teritorijas:
no līdz
Izsludināts ID nr. Iepirkuma līguma nosaukums Statuss
2017-01-19 SNP 2016/69 Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos noslēdzies
2017-01-10 SNP 2017/1 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām pārtraukts
2017-01-04 PPP 2016/06 Kurināmās malkas iegāde Pampāļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadam noslēdzies
2016-12-29 ZvPP/ 2016/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRIĶU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-12-23 SNP 2016/72 Būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas un piebraucamā ceļa būvniecība atbērtnes novietnei izveidojot par slēpošanas kalnu Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2016-12-20 AJŠPP 2016/10 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autobusam noslēdzies
2016-12-15 SNP 2016/62 Būvprojekta „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” ekspertīzes pakalpojumi noslēdzies
2016-12-13 NPP 2016/3 Kurināmās malkas iegāde Novadnieku pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-12-07 EPP 2016/08 Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadam noslēdzies
2016-12-05 AJŠPP 2016/9 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autotransportam noslēdzies
2016-12-02 SNP 2016/14 Būvuzraudzība objektam „Autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” pārbūve Saldus pilsētā un Saldus pagastā, Saldus novadā” un “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā no a/c Gaļas kombināts – Straumēni līdz Mālkalniem Zirņu pagastā, Saldu novadā” noslēdzies
2016-12-02 SNP 2016/64 Būvuzraudzība objektam “Tirgotāju un Peldu ielas pārbūve, Saldū”. ES ERAF projekta nosaukums” Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā” noslēdzies
2016-12-02 SNP 2016/63 Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2016-12-02 SNP 2016/67 Drukas iekārtu oriģinālo un analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības un centralizēto iestāžu vajadzībām noslēdzies
2016-12-02 SNP 2016/65 Bēniņu pārseguma siltināšana un griestu daļēja nomaiņa Ezeres pamatskolas ēkai noslēdzies
2016-12-02 SNP 2016/66 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Skolas ēkas pārbūve, “Striķu pamatskola”, Zvārdes pagastā, Saldus novadā projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros” noslēdzies
2016-11-28 SNP 2016/60 Stāvlaukuma būvniecība un labiekārtošanas darbi Pasaciņas ielā 1, Saldū, Saldus novadā noslēdzies
2016-11-24 AJŠPP 2016/8 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-11-21 PPP 2016/05 Autoceļa Saldus – Pampāļi posma 17,54 km – 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi noslēdzies
2016-11-16 ZPP 2016/11 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU ATTĪRĪŠANA NO IRDENA SNIEGA noslēdzies
2016-11-11 PPP 2016/04 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE PAMPĀĻU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 2017.gadam noslēdzies
2016-11-08 EPP 2016/6 Ezeres pagasta pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
2016-11-04 EPP 2016/5 PIENA PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-11-03 AJŠPP 2016/7 Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
2016-11-03 SNP 2016/58 Būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas un piebraucamā ceļa būvniecība atbērtnes novietnei izveidojot par slēpošanas kalnu Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi pārtraukts
2016-11-03 SNP 2016/59 Būvprojekta „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” ekspertīzes pakalpojumi pārtraukts
2016-10-31 KPP2016/3 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā pārtraukts
2016-10-31 KPP2016/4 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā noslēdzies
2016-10-27 ZPP 2016/10 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU UZTURĒŠANA ZIEMAS SEZONĀ noslēdzies
2016-10-18 ZPP 2016/09 Mēbeļu piegāde Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-10-17 SNP 2016/55 Bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijas lokālplānojuma izstrāde noslēdzies
2016-10-17 SNP 2016/56 Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojuma pārbūve un divu stāvlaukumu izbūve uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Saldū, Saldus novadā, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2016-10-17 SNP 2016/57 Viena neekspluatēta pasažieru mikroautobusa (8+1) operatīvā noma uz 3 gadiem Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2016-10-14 PPP 2016/03 PAMPĀĻU PAGASTA AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
2016-10-07 ZPP 2016/08 Gājēju celiņu bruģēšana Zirņu pagastā pārtraukts
2016-09-22 EPP 2016/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-09-13 SNP 2016/53 AUTOCEĻA “GAĻAS KOMBINĀTS” – “STRAUMĒNI” PĀRBŪVE UN LIETUSŪDENS ATVADES SISTĒMAS IZBŪVE POSMĀ A/C “GAĻAS KOMBINĀTS” - “STRAUMĒNI” LĪDZ “MĀLKALNIEM” ZIRŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
2016-09-13 SNP 2016/54 Tirgotāju un Peldu ielu pārbūve Saldū noslēdzies
2016-09-06 ZPP 2016/07 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-08-30 SNP 2016/51 Skrundas ielas pārbūves (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi un TP815 0,4kv tīklu pārbūves Skrundas ielā, Saldū būvprojekta izstrādes pakalpojumi noslēdzies
2016-08-29 ZPP 2016/06 Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Zirņu pagasta Bukupes ciemā noslēdzies
2016-08-25 SNP 2016/50 Dīķa un novadgrāvja pārbūve nekustamajos īpašumos Robežu ielā 39 un 41, Saldū noslēdzies
2016-08-18 AJŠPP 2016/6 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNLUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-08-18 SNP 2016/47 Būvdarbu pabeigšana būvobjektā PII "Zirnītis" bērnudārza ēkas jumta seguma un fasādes vienkāršotā atjaunošana noslēdzies
2016-08-18 SNP 2016/48 Lietus ūdens segtā vada izbūve no Ezera ielas 18 līdz Cieceres upei, Saldū noslēdzies
2016-08-17 ZPP 2016/05 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-08-12 LPP 2016/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES LUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-08-08 SNP 2016/44 Projektēšanas pakalpojumi peldbaseina ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Kalnsētas ielā 32, Saldū noslēdzies
2016-08-08 SNP 2016/45 ,,Zaņas dzirnavu dīķa hidromezgla pārbūve uz pašvaldības autoceļa A002 Kupšeļi-Dzirnas, Zaņas pagastā, Saldus novadā, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi” pārtraukts
2016-08-04 Rubas SIS 2016/2 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-08-01 SNP 2016/43 Varavīksnes ielas seguma un grāvju periodiskā uzturēšana (posmā no Šķērsu ielas līdz Lielai ielai), Saldū noslēdzies
2016-07-27 SNP 2016/42 Skrundas ielas pārbūves (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi un TP815 0,4kv tīklu pārbūves Skrundas ielā, Saldū būvprojekta izstrādes pakalpojumi pārtraukts
2016-07-27 AJRPP 2016/3 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE RUBAS PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-07-25 ZPP 2016/04 Mēbeļu piegāde Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-07-08 SNP 2016/41 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus vidusskolā noslēdzies
2016-07-07 AJŠPP 2016/5 „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autotransportam” noslēdzies
2016-07-06 AJŠPP 2016/3 Ielas, stāvlaukuma asfaltbetona seguma un bruģakmens celiņa seguma atjaunošana noslēdzies
2016-07-06 AJŠPP 2016/4 Ielas, stāvlaukuma apgaismojuma remonts, elektroapgādes sistēmas revīzija un pārbūve noslēdzies
2016-07-05 SNP 2016/40 “Saldus PII "Pasaciņa" sanitāro mezglu un apkures sistēmas atjaunošana, Veidenbauma ielā 2a, Saldū” noslēdzies
2016-06-30 SNP 2016/39 Stāvlaukuma izbūve pie Saldus 2. vidusskolas noslēdzies
2016-06-22 SNP 2016/36 Viena neekspluatēta vidējās klases vieglā automobiļa (sedans) operatīvā noma uz 3 gadiem Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2016-06-22 SNP 2016/38 Saldus pilsētas Bērzu alejas, Druvas, Kļavu, Lejas, Liepu, Māras, Ozolu, Pakalnu, Papardes, Pludmales, Priežu, Rietumu, Satiksmes, Smilšu, Stūru, Upes, Vēju, Palejas, Mežrūpniecības ielas darba zīmējumu izstrāde pārtraukts
2016-06-13 PPP 2016/02 APKURES KATLU (2 gab.) REMONTS noslēdzies
2016-06-10 SNP 2016/34 Saldus pilsētas Bērzu alejas, Druvas, Kļavu, Lejas, Liepu, Māras, Ozolu, Pakalnu, Papardes, Pludmales, Priežu, Rietumu, Satiksmes, Smilšu, Stūru, Upes, Vēju, Palejas, Mežrūpniecības ielas darba zīmējumu izstrāde pārtraukts
2016-06-10 SNP 2016/35 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veides meža kapu būvniecība” noslēdzies
2016-06-02 SNP 2016/33 ,,Kuldīgas ielas pārbūve posmā no v/a Rīga(Skulte)-Liepāja līdz Brīvības ielai, Saldū, Saldus novadā" būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2016-05-30 SNP 2016/32 Jumta seguma atjaunošana un siltināšana Cieceres ielā 6, Saldus 2.vidusskolā noslēdzies
2016-05-26 SNP 2016/31 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par transporta pakalpojumiem Saldus novada pašvaldības un centralizēto iestāžu vajadzībām noslēdzies
2016-05-25 ZPP 2016/03 Zirņu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2016-05-17 NPP 2016/2 ZĀLES PĻAUŠANA NOVADNIEKU PAGASTA TERITORIJĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
2016-05-16 SNP 2016/30 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veides meža kapu būvniecība” pārtraukts
2016-05-13 SNP 2016/28 Skrundas ielas pārbūves (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi un TP815 0,4kv tīklu pārbūves Skrundas ielā, Saldū būvprojekta izstrādes pakalpojumi pārtraukts
2016-05-13 SNP 2016/29 Mēbeļu piegāde Saldus pamatskolas vajadzībām noslēdzies
2016-05-13 SNP 2016/27 Piemiņas vietas labiekārtojums Striķu ielā 19A, Saldū noslēdzies
2016-04-28 ZPP 2016/02 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvaldes autotransportam noslēdzies
2016-04-27 SNP 2016/23 Vieglatlētikas inventāra piegāde Saldus sporta skolai noslēdzies
2016-04-21 NPP 2016/3 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-04-19 SNP 2016/22 Skolas ēku telpu atjaunošanas darbi J. Rozentāla ielā 19 un Cieceres ielā 6, Saldū noslēdzies
2016-04-18 AJŠPP 2016/2 JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
2016-04-11 SNP 2016/20 Zāles pļāvēja ar pļaušanas mehānisma un dārza inventāra piegāde Saldus Sporta skolai noslēdzies
2016-04-05 SNP 2016/18 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veides meža kapu būvniecība pārtraukts
2016-03-29 SNP 2016/19 „Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū” ekspertīzes pakalpojumi” pārtraukts
2016-03-24 SPP 2016/05 Saldus pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2016-03-23 KPP 2016/2 Kursīšu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2016-03-16 SNP 2016/17 Kalnsētas parka estrādes labiekārtojums, Kalnsētas ielā 24a, Saldū noslēdzies
2016-03-11 SNP 2016/16 Rozentāla akmens un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi, Kalnsētas parkā, Saldū noslēdzies
2016-03-11 SNP 2016/13 AUTOCEĻA “GAĻAS KOMBINĀTS” – “STRAUMĒNI” PĀRBŪVE UN LIETUSŪDENS ATVADES SISTĒMAS IZBŪVE POSMĀ A/C “GAĻAS KOMBINĀTS” - “STRAUMĒNI” LĪDZ “MĀLKALNIEM” ZIRŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ pārtraukts
2016-03-11 SNP 2016/11 SALDUS PILSĒTAS UN TAI PIEGUĻOŠO PAGASTU PAŠVALDĪBAS IELU, AUTOCEĻU UN LAUKUMU UZTURĒŠANA VASARAS SEZONĀ 2016-2018 noslēdzies
2016-03-11 SNP 2016/09 Vieglatlētikas inventāra piegāde Saldus sporta skolai pārtraukts
2016-03-11 SNP 2016/15 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Saldus novadā ” noslēdzies
2016-03-09 SPP 2016/04 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Saldus pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-03-08 SNP 2016/12 Administratīvās ēkas telpu iekšējās apdares darbi Avotu ielā 12, Saldū noslēdzies
2016-03-07 ZvPP2016/3 Zvārdes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2016-03-07 Rubas SIS 2016/1 DEGVIELAS PIEGĀDE RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-03-07 NPP 2016/2 Nīgrandes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2016-03-01 SNP 2016/7 Ielu apgaismojuma atjaunošana Slimnīcas, Kalēju, Švelmaņa, Krasta, Kalna, Strauta un Brīvības ielā, Saldū, Saldus novadā noslēdzies
2016-02-26 NPP 2016/1 NOVADNIEKU PAGASTA AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
2016-02-22 SNP 2016/06 Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū” ekspertīzes pakalpojumi pārtraukts
2016-02-17 EPP 2016/3 Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-02-15 SNP 2016/5 Informācijas centra ēkas jumta seguma atjaunošana noslēdzies
2016-02-10 SNP 2016/03 Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana pārtraukts
2016-02-10 KPP 2016/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-02-10 AJŠPP 2016/1 Kurināmās malkas iegāde Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-02-10 EPP 2016/02 Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām pārtraukts
2016-02-09 NPP 2016/1 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta izglītības iestāžu vajadzībām noslēdzies
2016-02-08 SPP 2016/03 Saldus pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā noslēdzies
2016-02-08 AJRPP 2016/2 APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
2016-02-04 ZPP 2016/1 Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2016-01-26 ZPP 2016/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ZIRŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-01-26 EPP 2016/01 Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2016. gadam noslēdzies
2016-01-25 SPP 2016/02 Pārtikas produktu piegāde Saldus pagasta PII “Graudiņš” noslēdzies
2016-01-19 SNP 2016/01 SKOLAS ĒKAS SPORTA ANGĀRA PĀRBŪVE LUTRIŅOS, LUTRIŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
2016-01-15 PPP 2016/01 Kurināmās malkas iegāde Pampāļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2016. gadam noslēdzies
2016-01-13 AJRPP 2016/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2016. gadam noslēdzies
2016-01-12 ZVPP 2016/02 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZVĀRDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2016-01-08 SPP 2016/1 Pārtikas produktu piegāde Saldus pagasta PII “Graudiņš” pārtraukts
2016-01-05 ZvPP/ 2016/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRIĶU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
SNP 2016/08 Viesnīcas pakalpojumi Saldus mākslas skolas realizēta projekta „Radošums – viena valoda visiem / 4” ietvaros noslēdzies
SNP 2016/02 Liepājas teātra lieluzveduma “Pūt, vējiņi” viesizrādes Saldus Kalnsētas parka estrādē organizēšana noslēdzies
SNP 2016/10 Autoruzraudzība objektam “Veides meža lietus ūdens atvades sistēmas pārbūve Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
SNP 2016/21 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pamatskolā noslēdzies
SNP 2016/04 Gaisa balona festivāla mākslinieciskā un tehniskā organizēšana noslēdzies
SNP 2016/24 Strūklaku uzveduma “Saldum - 160” izveide Kalpaka laukumā, Saldū noslēdzies
SNP 2016/46 Būvprojekta izstrādes papildus pakalpojumi Lielās ielas pārbūvei (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
SNP 2016/52 Saldus pilsētas Bērzu alejas, Druvas, Kļavu, Lejas, Liepu, Māras, Ozolu, Pakalnu, Papardes, Pludmales, Priežu, Rietumu, Satiksmes, Smilšu, Stūru, Upes, Vēju, Palejas, Mežrūpniecības ielas darba zīmējumu izstrāde noslēdzies
SNP 2016/61 Ūdensapgādes tīkla pievada un ugunsdzēsības aku izbūve skolas ēkas sporta angāram, Skolas ielā 1, Lutriņu pagastā, Saldus novadā noslēdzies
SNP 2016/71 Autoruzraudzības pakalpojumi objektam “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā a/c “GAĻAS KOMBINĀTS - STRAUMĒNI līdz MĀLKALNIEM” Zirņu pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
EPP 2016/7 Piena produktu piegāde Ezeres pagasta izglītības iestāžu vajadzībām noslēdzies
SNP 2016/70 Autoruzraudzības pakalpojumi objektam “Autoceļa “GAĻAS KOMBINĀTS-STRAUMĒNI” pārbūve” noslēdzies
SNP 2016/68 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Saldus novada p/a Sociālais dienests Dienas aprūpes centrā „Saulespuķe” noslēdzies
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Janvāris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017