Pirmdiena,  29. maijs,  2023
 
Vārda dienas:   Maksis, Raivis, Raivo
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada projekti drukāt

Projekta statuss:
Administratīvi teritoriālā vienība:
Joma:
Projekta nosaukums Statuss
Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā (VideoGuard) Tiek realizēts
Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā Tiek realizēts
Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Tiek realizēts
Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Tiek realizēts
Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai Tiek realizēts
Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā Tiek realizēts
Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei! (Clean Brownfields) Tiek realizēts
Šišas un Cieceres upju piekrastes zonu atveseļošana un vides risku mazināšana Šilutē (LT) un Saldū (LV) (Silute-Saldus PUAR) Tiek realizēts
SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA AR VIEDAJĀM PILSĒTVIDES TEHNOLOĢIJĀM SALDUS PILSĒTĀ Tiek realizēts
Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai Tiek realizēts
Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru Tiek realizēts
Compete4SECAP - “Energopārvaldības sacensības pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna ieviešanai” Tiek realizēts
Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū Tiek realizēts
SAREDZI CITĀDĀK (SEE ANOTHER WAY) NR. LLI-212 Tiek realizēts
Introducing Nature Tourism for all - UniGreen (Dabas tūrisms visiem), Nr.LLI-010 Tiek realizēts
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā (ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/041) Tiek realizēts
Erasmus+ projekts „Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai”, Līguma Nr. 2015-1-LV02-KA347-000669 Tiek realizēts
Čellu iegāde Saldus Mūzikas skolai Tiek realizēts
Ventas upes pielāgošana tūrisma vajadzībām Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos Tiek realizēts
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Saldus novada kultūras mantojums – skolotājas Veltas Lodiņas deju horeogrāfijas mūsdienu kultūrtelpā Īstenots
Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā - Vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/007 Īstenots
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus novadā Īstenots
Strauta foreļu/taimiņu populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē Saldus pilsētas un novada teritorijā, 2018 Īstenots
Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā Īstenots
Skolas ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošana, Skolas iela 2, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā Īstenots
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos Īstenots
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei Īstenots
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus novada ūdenstilpēs Īstenots
Viesizrādes Saldus novadā 2017./2018. gadā, projekta Nr. 2017-2-TEM-M03007 Īstenots
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos Īstenots
Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana Īstenots
Saldus pilsētas Kalnsētas parka estrādes skatītāju solu teritorijas labiekārtošana Īstenots
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos Īstenots
Tīklojums (līguma Nr. 2-25/3) Īstenots
Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 1. kārta nr. 16-02-AL06-A019.2201-000012 Īstenots
Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā (nr. 16-02-AL06-A019.2201-000011) Īstenots
Dienas centra izveide Ezerē Nr. 16-02-AL06-A019.2201-000013 Īstenots
Esmu brīvprātīgais Saldus novadā! Līguma Nr. 4-27/25 Īstenots
Fasāžu gleznojumi Saldus pilsētā (Saldus – Rozentāla pilsēta) Īstenots
Kursīšu bibliotēkas ēkas jumta remonts Īstenots
Rozentāla krāsas. Vienošanās Nr.2.5.-11-45 Īstenots
Ieejas durvju restaurācija Kapellera namam Saldū, Striķu ielā 7, vienošanās Nr. 2016-1-KMA104 Īstenots
Kultūrvēsturiskā mantojuma objekta - gleznotāja Jaņa Rozentāla akmens - un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Saldus pilsētā pie Cieceres upes, vienošanās Nr.5-26/MPP/2016-105 Īstenots
Save@work – samaziniet enerģijas patēriņu darbavietā! Īstenots
Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2016/2017. gadā Īstenots
Zirņu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas sakārtošana Īstenots
Veides meža pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve Saldus novadā Vienošanās Nr. 15-02-A00403-000054 Īstenots
Gaismas ķermeņi izstāžu apgaismojumam Saldus mākslas skolā Īstenots
Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2015/2016. gadā Īstenots
1 2
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017