Sestdiena,  10. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Guna, Judīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada projekti drukāt

Projekta nosaukums: Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Projekta Nr.: 8.1.2.0/17/I/027
Iesniedzējs: Saldus novada pašvaldība
Kontaktpersona:
Projekta vadītāja Eva Jēkobsone, tālr.nr. 20267729, e-pasts:
Mērķi un uzdevumi:
Mērķis: veikt esošās infrastruktūras uzlabošanu Saldus pamatskolā, Saldus vidusskolā, Cieceres  internātpamatskolā un Striķu sākumskolā, pilnveidojot un modernizējot mācību vidi, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Finansējums:
 Projekta kopīgās plānotās izmaksas 8 825 884,87 EUR no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 4 046 497,65 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 3 439 523 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 455 230,99 EUR un Valsts budžeta dotācija 151 743,66 EUR.
 Visas pārējās izmaksas, kas pārsniedz attiecināmo izmaksu daļu tiek apmaksātas ņemot kredītu Valsts Kasē, kas sastāda 4 779 387,22 EUR un ir projekta neattiecināmās izmaksas.
 
Projekta statuss: Tiek realizēts
Galvenās aktivitātes:
Katrā no projektā iesaistītajām skolām plānots attīstīt trūkstošos infrastruktūras elementus, rezultātā radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai. Saldus pamatskolai ir plānota jauna skolas korpusa būvniecība, esošās demontētās ēkas vietā, izveidojot telpu bloku ar dabaszinību, moderno tehnoloģiju/valodu kabinetiem, praktisko darbu laboratorijām, mājturības telpām.  

Cieceres internātpamatskolā plānots veikt esošās sporta zāles pārbūvi par multifunkcionālu telpu, kā arī portatīvo datoru iegādi. Skolu reorganizācijas rezultātā, apvienojot divas skolas, Saldus vidusskolai ir nepieciešamība pēc jauniem dabaszinību un matemātikas kabinetiem 7.-9.klasei. Esošā infrastruktūra ir novecojusi. Nepieciešama telpu, inženierkomunikāciju pārbūve un atjaunošana, mācību vides ergonomiska iekārtošana un jaunu IT  risinājumu ieviešana mācību procesā. Esošais skolas sporta laukums nav atbilstošs mūsdienu prasībām, tajā nevar nodrošināt mācību priekšmeta “Sports” standarta prasības. Projekta ietvaros plānota sporta laukuma pārbūve un aprīkošana.

Striķu sākumskolas jaunajā korpusā plānots izveidot  ergonomisku mācību vidi un ieviest modernus IT risinājumus. Ēkai tiks veikti arī energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumi, bet tie netiks iekļauti projekta attiecināmajās izmaksās.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada marts - 2022. gada janvāris, 45 mēneši.
Projekta aktualitātes:
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017