Sestdiena,  10. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Guna, Judīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada projekti drukāt

Projekta nosaukums: Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos
Projekta Nr.: 17-02-A00702-000023
Iesniedzējs: Saldus novada pašvaldība
Kontaktpersona: Marita Melvere, projektu vadītāja, tālr.+371 25479826, e-pasts ; Nauris Gailišs, transportbūvju inženieris, tālr. +371 28610454, e-pasts
Partneri: nav
Mērķi un uzdevumi: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros, kura mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauku apvidos, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta uzdevums ir pārbūvēt pašvaldībai piederošos grants ceļu posmus: 1. “Aucenieki līdz Zutēni-Vāne” Šķēdes pagastā (0,00-2,833 km), 2. “Silmaņu mežs-Inci-Dreimaņi” Jaunlutriņu pagastā (0,00-1,733 km), 3. “Centrs-Iernesti” Jaunlutriņu pagastā (1,338-2,556 km), 4. “Dadzīši-Pēķi” Lutriņu pagastā (0,00-2,833 km).
Finansējums: Projekta izmaksas – 755 446,69 EUR, publiskais (ELFLA) atbalsts 90% apmērā – 679 902,00 EUR, Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 75 544,67 EUR. Eiropas Savienības atbalstu administrē Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/lv/. Pasākumu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Projekta statuss: Īstenots
Galvenās aktivitātes: Projektā paredzēts pārbūvēt grants ceļus kopā 7,850 km garumā. Projekta ietvaros tiks pārbūvēti četri pašvaldībai piederoši ceļi: “Aucenieki līdz Zutēni-Vāne” Šķēdes pagastā, “Silmaņu mežs-Inci-Dreimaņi” un “Centrs-Iernesti” Jaunlutriņu pagastā, “Dadzīši-Pēķi” Lutriņu pagastā. Šie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos. Pārbūves gaitā tiks atjaunots nolietojies ceļu segums, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas. Kur ceļu platums ir nepietiekams un neatbilstošs mūsdienu lauksaimniecības tehnikas kustībai un transporta intensitātei kopumā, ceļi tiks paplašināti vismaz līdz 5,5 metriem. Tiks izveidoti paplašinājumi – izmainīšanās vietas, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem. Būvdarbu veicējs - SIA “Ceļu būvnieks”, būvprojektu autors, autoruzraudzība – SIA “BM-projekts”, būvuzraudzība – IK “P.Alkšņa projektu grupa”.
Projekta aktualitātes: 05.07.2017. Sāks grants ceļu pārbūves darbus
31.01.2019. Projekts pabeigts
Dokumenti:
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017