Sestdiena,  10. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Guna, Judīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada projekti drukāt

Projekta nosaukums: Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos
Projekta Nr.: 17-02-A00702-000067
Iesniedzējs: Saldus novada pašvaldība
Kontaktpersona: Marita Melvere, projektu vadītāja, tālr.+371 25479826, e-pasts ; Nauris Gailišs, transportbūvju inženieris, tālr. +371 28610454, e-pasts
Partneri: nav
Mērķi un uzdevumi: Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros, kura mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauku apvidos, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta uzdevums ir pārbūvēt pašvaldībai piederošos grants ceļu posmus: 1. “Kursīši-Zaņa-Silaiņi-Kalnenieki” Kursīšu pagastā (0,00-3,983 km), 2. “Dziras-Meldzere” Nīgrandes pagastā (0,00-3,646 km), 3. “Lieldeģi-Kalnmuiža” Vadakstes pagastā (0,00-1,167 km), 4. “Brauži-Mazdaģi” Vadakstes pagastā (0,00-0,541 km), 5. “Ezere-Grieze” Ezeres pagastā (0,00-3.247 km), 6. “Zvejnieki-P96” Jaunauces pagastā (0,00-2,036 km), 7. Tilts pār Zaņas upi uz autoceļa “Kraujas-Vaboles” Zaņas pagastā (0,89-1,035 km), 8. “Kalnāji-Friķi” Rubas pagastā (0,00-2,248 km).
Finansējums: Projekta kopējās izmaksas – 2 728 220,91 EUR, publiskais (ELFLA) atbalsts – 1 953 665,82 EUR, Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 774 555,08 EUR. Eiropas Savienības atbalstu administrē Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/lv/. Pasākumu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Projekta statuss: Īstenots
Galvenās aktivitātes: Projektā paredzēts pārbūvēt grants ceļus kopā 17,012 km garumā. Projekta ietvaros tiks pārbūvēti astoņi pašvaldībai piederoši autoceļi: “Kursīši-Zaņa-Silaiņi-Kalnenieki” Kursīšu pagastā, "Dziras-Meldzere" Nīgrandes pagastā, “Lieldeģi-Kalnmuiža" un “Brauži-Mazdaģi” Vadakstes pagastā, "Ezere-Grieze" Ezeres pagastā, " Zvejnieki-P96 " Jaunauces pagastā, “Kraujas-Vaboles” ar tiltu Zaņas pagastā, “Kalnāji-Friķi” Rubas pagastā. Šie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai. Pārbūves gaitā tiks atjaunots nolietojies ceļu segums, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas. Kur ceļu platums ir nepietiekams un neatbilstošs mūsdienu lauksaimniecības tehnikas kustībai un transporta intensitātei kopumā, ceļi tiks paplašināti vismaz līdz 5,5 metriem. Tiks izveidoti paplašinājumi – izmainīšanās vietas, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem. Pilnībā demontēts un uzbūvēts no jauna tiks tilts pār Zaņas upi uz autoceļa “Kraujas-Vaboles”. Šis ceļš ir nozīmīgs Zaņas pagasta saimnieciskajai aktivitātei. Autoceļš " Kraujas-Vaboles " pieslēdz Zaņas pagasta teritoriju vietējās nozīmes autoceļam P106. Būvdarbu veicējs - SIA “Saldus ceļinieks”, darbus objektā “Kraujas-Vaboles” veiks apakšuzņēmējs SIA “Tilts”, būvuzraudzība – SIA “SNB projekti”, būvprojektu autors, autoruzraudzība – SIA “BM-projekts”.
Projekta aktualitātes:
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017