Sestdiena,  10. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Guna, Judīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada projekti drukāt

Projekta nosaukums: Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā
Projekta Nr.: 1-08/ 298 / 2018
Iesniedzējs: Saldus novada pašvaldība
Kontaktpersona: Projekta vadītāja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone
tālr.nr.20267729, e-pasts:
Mērķi un uzdevumi: Īstermiņa mērķis:
 • Uzlabot esošo vides stāvokli, novērst potenciālo vides apdraudējumu, novēršot nepietiekami attīrīto notekūdeņu ieplūšanu Vadakstes upē, veicot jauna NAI būvniecību.
 • Novērst potenciālo vides piesārņojuma risku, veicot 2 esošo kanalizācijas sistēmu apvienošanu  vienā un apvienotās sistēmas  pieslēgšanu pie jaunizbūvētā NAI.
 • Novērst esošo un potenciālo vides piesārņojuma risku, veicot 2 esošo septiķu iztīrīšanu un aizbēršanu.
 • Iesaistīt vietējos iedzīvotājus praktiskās darbībās, novēršot turpmākā piesārņojuma draudus un uzlabojot esošo vidi, veicot esošo notekgrāvju un to apkārtnes attīrīšanu no piesārņojuma.
 • Iesaistot vietējos iedzīvotājus, apkopot priekšlikumus perspektīvai parka – upes krasta teritorijas attīstībai, iesniedzot tos tālāk virzībai Apvienotajā Jaunauces un  Rubas pagastu pārvaldē.
 • Veicināt vietējās sabiedrības iniciatīvu, atbildību un izpratni pret apkārt esošo vidi.
Ilgtermiņa mērķis:
 • Uzlabot esošo vides stāvokli un novērst potenciālo vides stāvokļa apdraudējuma risku Rubas pagastā.
Finansējums: Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums – 30 000 EUR
Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 21 858,18 EUR
Kopā : 51 858,18 EUR
Projekta statuss: Tiek realizēts
Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
 • Sabiedrības informēšanas un projekta publicitātes pasākumi projekta īstenošanas laikā;
 • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju projektā plānotajiem būvniecības darbiem;
 • Projekta īstenošanā, ar praktiskām darbībām, iesaistīt vietējos iedzīvotājus un vietējās pašvaldības institūcijas: izstrādāt priekšlikumus (apraksta veidā) perspektīvai parka un upes malas teritorijas attīstībai; veikt 2 esošo notekgrāvju un to apkārtnes attīrīšanu no piesārņojuma;
 • Veikt esošās vides uzlabošanas un vides risku novēršanas pasākumus Rubas pagastā: jauna NAI izbūve, 2 kanalizācijas sistēmu apvienošana  vienā (apm.170 m) un  sistēmas pieslēgšana pie jaunizbūvētā NAI, esošo 2 septiķu iztīrīšana un aizbēršana;
 • Projekta publicitātes pasākumi.
Papildus informācija: Projektu īsteno Saldus novada pašvaldība no 2018. gada 21. jūnija līdz 2019. gada 30. oktobrim
Projekta aktualitātes:
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017