Otrdiena,  28. marts,  2023
 
Vārda dienas:   Ginta, Gunda, Gunta
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 
Saldus novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009114646
Striķu iela 3
Saldus, LV 3801
Konta Nr. LV42 UNLA 0050 0142 7752 5
Tālrunis: + 371 63807280
Mob. 26582757
Fakss: + 371 63881100
E-pasts:
 
Pašvaldības LMT mobilo tālruņu lietotāji var bez maksas sazvanīt Saldus novada pašvaldības administrāciju un pēc tam tiek savienoti ar vajadzīgo darbinieku kabinetu!
Reģistratūra Striķu ielā 3, Saldū - LMT mob.tālr. 26582757.
Sekretāres Avotu ielā 12, Saldū - LMT mob.tālr. 22014299.
Vadība
Vārds, uzvārds Kontakti Pieņemšana
Māris Zusts
Priekšsēdētājs      
Tel.: 63807260; 26576927
E-pasts:
Adrese: Striķu iela 3,  2. kab.
Fakss: 63881100
Pirmdienās 15.00 - 18.00;
trešdienās 8.00 - 12.00
(Iepriekš piesakoties)
Raivis Zīrups
Priekšsēdētāja vietnieks
Tel.: 63807280
E-pasts:
Adrese: Striķu iela 3
Kabinets: 15
Fakss: 63881100
Pirmdienās 15.00 - 18.00;
trešdienās 8.00 - 12.00.
(Iepriekš piesakoties)
Kristaps Osis
Izpilddirektors
Tel. 63807270, 26161552
E-pasts:
Adrese: Striķu iela 3
Kabinets: 8
Fakss: 63881100
Otrdienās
13.00 - 17.00;
ceturtdienās
8.00 - 12.00
(Iepriekš piesakoties)
Sabiedrisko attiecību speciāliste:    
Zane Šteina Tel.: 29239990
E-pasts:
Adrese: Striķu iela 3,  18. kab.
 -
     
Administratīvā nodaļa
 
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Valdis Dīriņš Administratīvās nodaļas vadītājs 63807283
25479803
Inna Kislina Personāla vadības un dokumentu pārvaldības galvenais speciālists 63807272
25479808
Juris Sīlis Jurists 63807442 25479816
       
Elīna Vilmane-Meženiece  Jurists 62304365
Everita Lukševica Jurists - iepirkumu speciālists 63807266
Ina Vītola Jurists 63807442
Ilze Opelta Jurists 63807904
Gita Linga - Bērziņa Pārvaldes sekretāre 63807260
Dagnija Vinniņa Lietvedības speciāliste (atrodas ilgstošā prombūtnē) 63807280
26582757
Irita Šmita Lietvedības speciāliste 63807280
Agnese Pobusa Lietvedības speciāliste (atrodas ilgstošā prombūtnē) 63807280
Inita Saulīte Lietvedības sekretāre 63807900
22014299
Sintija Grigute Lietvedības speciāliste - elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas uzturētāja 26605800
Gunita Svārupa Arhivāre 62304364
Attīstības nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E - pasts
Ginta Andersone Attīstības nodaļas vadītāja 26521488
Romāns Ņikiforovs Galvenais IKT speciālists 63807907
29458373
Ēriks Ipsis Informācijas sistēmu uzturētājs 63807906
29100701
Jānis Zolmanis Datortīkla administrators 63807953
25479821
Ainars Mankus Datortīkla administrators 25479819
Ginta Ernšteina Galvenā projektu speciāliste 63807913
25479827
Baiba Mūsiņa Projektu vadītāja 63807903
25479825
Eva Jēkobsone Projektu vadītāja 63807950
20267729
       
Marita Melvere Projektu vadītāja 63807911
25479826
Inita Prauliņa Telpiskās attīstības plānotāja (ilgstošā prombūtnē) 63807918
Normunds Ozoliņš Galvenais būvinženieris 63807944
25479839
Finanšu nodaļa
 
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E - pasts
Daira Šlanka Finanšu nodaļas vadītāja 63807282
25479810
Daira Makare Galvenā grāmatvede 63807271
25479811
Kristīne Otto Budžeta ekonomiste 63807265
Ināra Kaņķe Nodokļu speciāliste 63807269
Anita Dziedātāja Nodokļu ekonomiste 63807280
Silvija Bondareva Galvenā grāmatveža vietniece 63807942
26136726
Vineta Ābula Vecākā grāmatvede 63807274
Nellija Ezerlīce Grāmatvede 63807280
Nora Spitane Grāmatvede 63807946
Gita Līce Grāmatvede 63807280
Santa Pareiza Grāmatvede 63807280
Dina Andersone Grāmatvede 63807274
Džanita Rolšteina Vecākā grāmatvede 63807279
Villija Muižniece Grāmatvede 63807261
Ieva Geislere Grāmatvede  
Santa Olbačevska Grāmatvede 63807280
Sivita Lagzdiņa Galvenā kasiere 63822546
Ilze Raga Kasiere 63822546
Baiba Sauja Kasiere 63822546
Liene Čekanauska Grāmatvede 63807946
Iveta Ganeviča Grāmatvede  
Raina Dimbiere Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Ramona Freimane Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Agrita Andersone Grāmatvedis  
Biruta Vaitkus Grāmatvedis  
Anita Korme Grāmatvedis - uzskaitvedis 25708747
Ineta Žagare Grāmatvedis - uzskaitvedis 63846504
Olga Meironaite Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Viktorija Rubule  Grāmatvedis  
Inga Arhipova Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Inese Zalkovska  Grāmatvedis 63807493
Alda Besere Grāmatvedis - uzskaitvedis 63824962
Daina Ķepala Grāmatvedis  
Mētra Bedre Grāmatvedis - uzskaitvedis 63864239
Daiga Rūtenberga Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Vija Gotfrīde Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Evija Eihvalde  Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Vanda Reisa Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Dina Dēvita Grāmatvedis  
Aiga Zommere Grāmatvedis - uzskaitvedis  
Ilze Bula Grāmatvedis  
Biruta Žaķe Grāmatvedis  
Iveta Reinvalde Nodokļu inspektors 63807265
Saimnieciskā nodaļa
 
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis
Māris Ķeiris Saimnieciskās nodaļas vadītājs - galvenais īpašumu apsaimniekošanas speciālists
E-pasts: –
29543773
Aivars Kaņeps Galvenais namu pārzinis
E-pasts:
63807901
25479804
Uldis Nordens Autovadītājs 29101118
Ivars Tomsons Autovadītājs 28669069
Edmunds Edelis Namu pārzinis (Saldus pilsētas bibliotēka un Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs). E-pasts: 26678643
Ainis Čuba Namu pārzinis 29417490
Inese Vilcāne Labiekārtošanas speciāliste
E-pasts:
63807441
25479815
Gunta Ulmane Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
E-pasts:
63807441
Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde
 
Vārds,uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Saulcerīte Levica Pārvaldes vadītāja 63807940
26397350
Anita Kupše Vispārizglītojošo skolu vecākā speciāliste 63807945
26404895
Ieva Rītiņa-Brūvere Pirmsskolas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības vecākā speciāliste 63807954
26606017
Ilze Vītoliņa Metodiskā darba vecākā speciāliste 63807943
26600955
Ilze Konuševska Projektu vadītāja 28358086
Ginta Kožokaru Jaunatnes lietu speciāliste 2087844
Dzimtsarakstu nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E - pasts
Silvija Jakševica Nodaļas vadītāja 63807951
25479813
Gunta Nordena Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 63807951
26597773
Arta Ramiņa Speciāliste  63807951
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00  un no 13:00 līdz 18:00
Otrdienās no 08:00 līdz 12:00  un no 13:00 līdz 17:00
Trešdienās no 08:00 līdz 12:00  un no 13:00 līdz 17:00
Ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00  un no 13:00 līdz 17:00
Piektdienās no 08:00 līdz 12:00

 
Pašvaldības policija
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis
Rolands Marģelis Pašvaldības policijas priekšnieks 25479807
Uldis Eglājs Vecākais inspektors 63825000
Nauris Ozoliņš Vecākais inspektors 63825000
Raivis Miezis Inspektors 63825000
Uldis Maulics Inspektors 63825000
Valts Daga Inspektors 63825000
Helmuts Valters Inspektors 63825000
Gatis Timbars Kārtībnieks 63825000
Indra Reine Kārtībniece 63825000
Kaspars Tubins Kārtībnieks 63825000
Dāvis Kinčs Kārtībnieks 63825000
Dežurants   63825000

Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63825000.
E - pasts:
 
Darba laiks
Pirmdiena 9.00 - 4.00
Otrdiena 9.00 - 4.00
Trešdiena 9.00 - 4.00
Ceturtdiena 9.00 - 4.00
Piektdiena Visu diennakti
Sestdiena Visu diennakti
Svētdiena 9.00 - 4.00
Kontaktpersonas par autoceļu uzturēšanu Saldus novada teritorijā
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E - pasts
Saldus novada pagastu autoceļi      
Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde - Valdis Gūtmanis Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs 29120129
 
 
Ezeres pagasts -  Virgenijs Pileckis Komunālās daļas vadītājs  26609855
Jaunauces pakalpojumu centrs - Aldis Balceris Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs 29158965  
Kursīšu pagasts – Viktors Drukovskis Pagasta pārvaldes vadītājs 26473053  
Lutriņu pagasts – Ineta Ezermale Pagasta pārvaldes vadītājs 26603751  
Nīgrandes pagasts – Antra Jermuša Pagasta pārvaldes vadītāja 26178366  
Novadnieku pagasts - Elmārs Dziedātājs Komunālās daļas vadītājs 63807494, 29118651
 
 
Pampāļu pagasts - Gints Homanis Pagasta pārvaldes vadītājs 25435771  
Rubas pakalpojuma centrs - Andrejs Johansons Komunālās daļas vadītājs 26547565  
Saldus pagasts - Guntis Valainis Komunālās daļas vadītājs 26681175  
Vadakstes pagasts - Māris Gurējevs Komunālās daļas vadītājs 26173281  
Zaņas pagasts - Kristīna Grosmane Pagasta pārvaldes vadītāja 26644732  
Zirņu pagasts - Guntars Pelēķis Ceļu uzraugs 29482938  
Zvārdes pagasts - Imants Džulis Pārvaldes vadītājs 26417638  
Saldus pilsētas ielas      
Māris Ķeiris Saimnieciskās nodaļas vadītājs - galvenais īpašumu apsaimniekošanas speciālists
E-pasts: –
29543773  
Latvijas Valsts autoceļi      
Dispičers VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 29169851  
       
       
       
       
       
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Marts 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017