Sestdiena,  21. maijs,  2022
 
Vārda dienas:   Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

30. aprīlis 2019, 12:54 2019 drukāt
Saldus novada pašvaldība uzaicina pretendentus iesniegt projekta pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Pretendentiem izvirzāmās prasības, vērtēšanas un iesniedzamā dokumentācija saistošie noteikumi Nr.27  “Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieejami šeit:
http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/saistosie-noteikumi8/
Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, pretendents iesniedz pašvaldībā iesniegumu, t.sk.: projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums), būvniecības tāmes (sertificēta speciālista apstiprinātas, 2.un 3.pielikums), konceptuālas ieceres skici.  Ja projekta iesniedzējs ir divas vai vairākas dzīvokļu īpašnieku kopības, iesniegumam pievieno līgumu vai dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopības kopsapulces protokolu, kurā atspoguļota vienošanās par zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par  labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu.
Kopējais pieejamais finansējuma apjoms, kas 2019.gadā piešķirts šim mērķim ir 50 000 euro.
 
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 EUR vienas mājas projekta īstenošanai.
 
Pieteikšanās termiņš: līdz finansējuma izlietojumam.
 
Finansējums tiek  piešķirts šādu projektu aktivitāšu īstenošanai:
 • zemesgabala labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;
 • iebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu būvdarbiem (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
 • bērnu rotaļu laukumu būvdarbiem (ieskaitot aprīkojuma elementus);
 • zaļo zonu labiekārtošanai;
 • pagalma apgaismojuma būvdarbiem;
 • ūdensvada un citu komunikāciju būvdarbiem;
 • būvdarbiem, kas nodrošināšana vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.
 
Mājas brīvi pieejamā zemesgabala labiekārtošanas aktivitātes īstenošanas laiks nevar pārsniegt 12 mēnešus.
 
Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3.
Kontaktpersona informācijai: Eva Jēkobsone, e-pasta adrese: , tālr.20267729.
 
 
Informāciju sagatavoja
Eva Jēkobsone, projektu vadītāja
20267729,

 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017