Ceturtdiena,  2. decembris,  2021
 
Vārda dienas:   Meta, Sniedze
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Jaunums - asistenta pakalpojumi pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti

5. februāris 2013, 10:23 2013 drukāt
Kā pieteikties asistenta pakalpojumam pašvaldībā?
No 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā būs tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.
Kas varēs pieteikties pakalpojumam?
Šo pakalpojumu varēs saņemt:
• pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
• un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Kas jādara, lai pieteiktos pakalpojumam?
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim jādodas uz pašvaldības sociālo dienestu vai pagastā, pie sava sociālā darbinieka, un jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda, ka cilvēkam ir izsniegts VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, vai bērnam no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti ir izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Tāpat iesniegumā vajadzēs norādīt aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invaliditāti būs nepieciešams asistenta pakalpojums.
Kādi dokumenti ir vajadzīgi?
1) iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu;
2) personu apliecinošs dokuments un, ja personas likumiskais pārstāvis tad arī pārstāvniecības tiesības apliecinošu dokumentu;
3) apliecinošs dokuments no attiecīgās institūcijas (piemēram, dienas aprūpes centra, ģimenes ārsta vai speciālista) ka persona apmeklē attiecīgo institūciju, norādīt, cik bieži tiek sniegts pakalpojums;
4)VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugušajam vai
5) VDEĀK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem.
Kas jādara, ja bērnam jau ir atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību?
Bērnam no 5 - 18 gadiem ar invaliditāti, kuram jau ir VDEĀK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, minētais atzinums ir derīgs līdz noteiktā invaliditātes termiņa beigām un atkārtoti vērsties VDEĀK nav nepieciešams.
Ko darīt vecākiem, ja īpašās kopšanas atzinuma bērnam nav?
Ja īpašas kopšanas atzinuma nav, vai ir beidzies noteiktais īpašas kopšanas nepieciešamības termiņš, tad bērna likumiskais pārstāvis (t.i., viens no vecākiem vai cits likumisks bērna pārstāvis) vēršas VDEĀK, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Ko darīt pieaugušajam, lai saņemtu atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību?
Lai pieaugušais ar I un II invaliditātes grupu varētu saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā, viņam šāds iesniegums jāiesniedz VDEĀK.
Kurā VDEĀK nodaļā to darīt?
Iesniegumu par atzinuma izsniegšanu var nogādāt jebkurā VDEĀK nodaļā, pirms tam sazinoties ar konkrēto nodaļu, lai vienotos par iespējamo tikšanās laiku. Tāpat iesniegumu par atzinuma izsniegšanu VDEĀK var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu. Tādā gadījumā VDEĀK iesniegumu var izskatīt un lēmumu par atzinuma sniegšanu pieņemt bez cilvēka ar invaliditāti klātbūtnes.
Kas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu?
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem pašvaldības sociālais dienests, kas pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), ja nepieciešams, sadarbojas informācijas iegūšanā ar citām institūcijām. Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā.
Kas varēs būt asistents? Vai būs kādi īpaši nosacījumi?
Asistenta pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai sociālā darba jomā. Uzrādīt CV.
Vai asistents dažādiem cilvēkiem palīdzēs dažādi?
Sociālais dienests noteiks sniedzamā asistenta pakalpojuma apjomu līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām aktivitātēm (stundas nedēļā) vai tiesības saņemt vienreizējus asistenta pakalpojumus. To darīs, izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes. Sociālais dienests slēgs līgumu ar cilvēku ar invaliditāti un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.
Ko asistents palīdzēs?
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (galvenokārt cilvēkiem ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, II grupas invaliditāti ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, dienas aprūpes centrs poliklīnika, valsts iestādes u.c.) Nepieciešams pievienot apliecinošu dokumentu (piemēram, dienas aprūpes centra izziņu par apmeklējumu, ģimenes ārsta vai speciālista apliecinošs dokuments par apmeklējuma biežumu) no iestādes, kuru apmeklē.
Vai asistents palīdzēs arī redzes invalīdiem?
Plānots, ka cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti, kas jau šobrīd saņem pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs izmantot tikai tad, ja šis pakalpojums viņiem būs nepieciešams vairāk par 10 stundām nedēļā. Tas nozīmē, ka vienlaikus nevarēs saņemt gan pabalstu, gan pakalpojumu.
Vai ir vēl kādi ierobežojumi pakalpojuma saņēmēju lokam?
Minēto pakalpojumu nevarēs saņemt cilvēki ar invaliditāti, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā un cilvēki ar invaliditāti, kam ir III grupa.
Kas par šo pakalpojumu maksās?
Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017