Trešdiena,  18. maijs,  2022
 
Vārda dienas:   Ēriks, Inese, Inesis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai “Liellopu novietnes un kūtsmēslu krātuves būvniecība”

4. janvāris 2019, 15:10 2019 drukāt
Būvniecības iecere - "Liellopu novietnes un kūtsmēslu krātuves būvniecība” Timmās, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8458 003 0066.
Būvniecības ierosinātājs – Saldus rajona Šķēdes pagasta zemnieku saimniecība Dumbrāji, reģ.Nr. 48501003297, juridiskā adrese: Dumbrāji, Šķēdes pag., Saldus nov. LV-3875, tālr: 26493390.

Projektētājs – SIA a2a.engineers, reģ. Nr. 40003897730, būvkomersanta  reģ. Nr. 10246-R, būvprojekta vadītājs Kaspars Ludiņš,  tālr.: 28379145.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2019. gada 8. janvāra līdz 2019. gada 5. februārim Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā (adrese - Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV 3801) un  Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā (adrese - Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876).

Atsauksmes iesniedzamas: līdz 2019. gada 4. februārim Saldus novada būvvaldē pie sekretāres (adrese - Striķu iela 3, Saldus, LV-3801) un  Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldē pie sekretāres (adrese - Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876).

Būvniecības prezentācijas pasākums notiks: 2019. gada 21. janvārī plkst.17.00 Jaunlutriņu pagasta tautas nama telpās, “Tautas nams”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads.
 
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas apstiprināti 25.04.2013. Saldus novada domes sēdē (protokols Nr. 5., 10.§) (turpmāk tekstā - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), nekustamā īpašuma “Timmas”, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8458 003 0066, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8458 003 0066, atļautā /plānotā teritorijas izmantošana daļai noteikta kā Lauku zeme, daļai kā Meža teritorijas.

Būvniecības iecere paredz slaucamo govju fermas būvniecību, nodrošinot tajā vietu 131 slaucamai govij un un kūtmēslu krājrezervuāru ar lietderīgo tilpumu 3000 m3. Liellopiem fermā tiks nodrošinātas labturības prasības.

Būvprojektā minimālā sastāvā ir sniegta informācija par ēku un būvju raksturojošiem rādītājiem un konstruktīvo risinājumu. Ēku un būvju izvietojums paredzēts atbilstoši zemesgabala atļautajai izmantošanai, konfigurācijai un funkciju loģistikai.

Būvniecības iecerē paredzētā īpašuma valdošie vēji ir dienvidu vēji, kas iespējamās smakas no liellopu novietnes pārvietos dienvidu virzienā. Aptuveni kilometra attālumā esošais Jaunlutriņu pagasta centrs, kur koncentrējas lielāks iedzīvotāju skaits tuvākajā apkārtnē atrodas rietumu virzienā no paredzētās būves, ka rezultātā smakas no uzbūvētā objekta netiks virzītas uz pagasta centra pusi.

Saldus novada būvvalde
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017