Piektdiena,  17. septembris,  2021
 
Vārda dienas:   Vaira, Vairis, Vera
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Arhīva izziņu izsniegšana no pašvaldības arhīva

Pakalpojuma īss apraksts Arhīva izziņu, kas satur informāciju no Saldus novada pašvaldības arhīva glabāšanā esošajiem dokumentiem, var saņemt, personai aizpildot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū (lobijā).
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807904, 63807280
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu pašvaldības arhivāram, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
 
* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
 
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Fizisko personu datu aizsardzības likums
3. Arhīvu likums
4. Ministru kabineta 06.11.2012.noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada  pašvaldības 2010.gada 25.novembra Saistošiem noteikumiem Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”:
  Izziņas no oficiāli izstrādātiem dokumentiem 2,80 euro
  Par katru pielikuma lapu 1,40 euro
Norēķinu veids
Norēķini ar skaidru naudu Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, Saldū
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov.
Reģ. Nr. 90009114646
 
SEB Banka AS kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525
AS DNB Banka kods RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097
AS Swedbank kods HABALV22
LV39HABA0551027582720
AS Citadele banka kods PARXLV22
LV60PARX0012797400003
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Arhīva izziņu izsniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Septembris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017