Piektdiena,  17. septembris,  2021
 
Vārda dienas:   Vaira, Vairis, Vera
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšana, ja tas tiek prasīts atkārtoti

Pakalpojuma īss apraksts Lai atkārtoti saņemtu Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstus, persona aizpilda iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru, ja personu pārstāv pilnvarota persona
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807260, 63807280
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt iesniegumu
 
* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Informācijas atklātības likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Elektronisko dokumentu likums
5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
8. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
Pakalpojuma maksa 1. Par Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšanu, ja tas tiek prasīts atkārtoti - 2,80 euro un par katru pielikuma lapu – 1,40 euro;
2. Ja Saldus novada domes sēžu lēmumu izraksti meklējami pašvaldības arhīvā – 4,20 euro un par katru pielikuma lapu - 1,40 euro;
3. Par Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu apliecinātu kopiju saņemšanu - 1,40 euro un par katru pielikuma lapu – 0,70 euro.
 
PAMATS: Saldus novada domes 2010.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”.
Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu ir iespējami Saldus norēķinu centrā Striķu ielā 2, Saldū, Saldus novadā
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
LV90009114646
Striķu iela 3, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
1. SEB Banka AS
kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525
2. DNB Banka A/S
RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097
3. Swedbank A/S
HABALV22
LV39HABA0551027582720
Atbildīgais speciālists Gita LINGA-BĒRZIŅA, pārvaldes sekretāre,
, 63807260
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Septembris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017