Svētdiena,  16. janvāris,  2022
 
Vārda dienas:   Lida, Lidija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Publiskie iepirkumi 2015.gads drukāt

Iesniegšanas termiņš:
ID nosaukums:
Iepirkuma nosaukums:
Procedūras veids:
Iepirkuma statuss:
Pēc teritorijas:
no līdz
Izsludināts ID nr. Iepirkuma līguma nosaukums Statuss
2015-12-28 SNP 2015/50 Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pārtraukts
2015-12-22 SNP 2015/53 Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra pārbūve Lielā ielā 3c, Saldū noslēdzies
2015-12-22 SNP 2015/52 Sporta skolas ēkas pārbūve par sporta halli Jelgavas ielā 6, Saldū, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2015-12-15 SNP 2015/54 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2015-12-14 NPP 2015/5 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-12-14 SNP 2015/45 VEIDES MEŽA LIETUS ŪDENS ATVADES SISTĒMAS PĀRBŪVE SALDUS PILSĒTĀ UN NOVADNIEKU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
2015-12-11 ZPP 2015/04 Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2015-12-09 KPP 2015/6 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā noslēdzies
2015-12-09 SNP 2015/49 Drukas iekārtu oriģinālo un analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2015-12-09 SNP 2015/51 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības administrācijas un centralizēto iestāžu autotransportam noslēdzies
2015-11-27 LPP 2015/03 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-11-24 SNP 2015/43 Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2015-11-24 SNP 2015/44 Jaunauces muižas pils sanmezglu vienkāršotā atjaunošana noslēdzies
2015-11-23 PPP 2015/05 Autoceļa Saldus – Pampāļi posma ziemas uzturēšanas darbi noslēdzies
2015-11-20 AJRPP 2015/5 Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2015-11-17 EPP 2015/4 Ezeres pagasta pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
2015-11-12 PPP 2015/04 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE PAMPĀĻU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 2016.gadam noslēdzies
2015-10-22 SNP 2015/41 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Saldus novadā ” noslēdzies
2015-10-22 AJŠPP 2015/6 Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
2015-10-21 SNP 2015/34 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu un Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” vajadzībām noslēdzies
2015-10-19 SNP 2015/39 Sporta zāles siltumapgādes sistēmas pārbūve Zaņas pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-10-19 SNP 2015/40 PII “Zirnītis” bērnudārza ēkas jumta seguma un fasādes vienkāršotā atjaunošana Zirņu pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-10-19 KPP 2015/5 Informācijas centra (būves kadastra apzīmējums 8462 004 0198 001) telpu grupu 8462 004 0198 001 003, 8462 004 0198 001 004, 8462 004 0198 001 005 vienkāršotā atjaunošana, Kalna ielā 1, Kursīšu pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-10-15 ZPP 2015/03 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU UZTURĒŠANA 2015./2016. GADA ZIEMAS SEZONĀ noslēdzies
2015-10-12 EPP 2015/3 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-10-08 SNP 2015/33 Cieceres upes pārtīrīšana posmā no Saules ielas tilta līdz Skrundas ielas tiltam, Saldū noslēdzies
2015-09-24 EPP 2015/2 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-09-04 AJŠPP 2015/5 Apkures katla un dūmeņa iegāde un uzstādīšana noslēdzies
2015-08-06 Rubas SIS 2015/1 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-08-06 SNP 2015/30 Ietves ar veloceliņu izbūve gar Kaļķupīti no Zvejnieku ielas līdz Strauta ielai, Saldus pilsētā, Saldus novadā noslēdzies
2015-08-06 Rubas SIS 2015/2 MALKAS PIEGĀDE RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-07-31 SNP 2015/28 Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2015-07-31 AJŠPP 2015/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNLUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-07-27 AJRPP 2015/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE RUBAS PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-07-16 AJŠPP 2015/3 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNLUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-07-13 SNP 2015/29 Ietves ar veloceliņu izbūve gar Kaļķupīti no Zvejnieku ielas līdz Strauta ielai, Saldus pilsētā, Saldus novadā pārtraukts
2015-06-15 SNP 2015/24 Tilta pār Zaņas upi uz autoceļa Kraujas - Vaboles nojaukšana un jauna tilta būvniecība Zaņas pagastā, Saldus novadā, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2015-06-15 SNP 2015/23 Tilta pār Mazupi uz pašvaldības autoceļa B0014 "Zvārdes centrs - Brocēnu lauku teritorijas robeža" būvniecība Zvārdes pagastā, Saldus novadā, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
2015-06-02 SNP 2015/20 Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Lielās ielas pārbūvei (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-06-02 SNP 2015/21 Saldus pagasta ūdenstorņa remonts noslēdzies
2015-06-02 SNP 2015/22 Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi pārtraukts
2015-05-15 SNP 2015/18 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” un Saldus novada pagastu pārvalžu autotransportam noslēdzies
2015-05-15 ZPP 2015/02 SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
2015-05-15 NPP 2015/4 ZĀLES PĻAUŠANA NOVADNIEKU PAGASTA TERITORIJĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
2015-05-06 NPP 2015/3 Sesiles ciema ūdensvada atjaunošana, Sesiles ciems, Novadnieku pagasts, Saldus novads noslēdzies
2015-05-06 AJŠPP 2015/2 JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
2015-04-28 SNP 2015/17 Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
2015-04-28 SNP 2015/16 DZIRNAVU UN BRĪVĪBAS TRANZĪTIELAS POSMA SEGUMA ATJAUNOŠANA noslēdzies
2015-04-21 LPP 2015/02 LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
2015-04-14 SNP 2015/15 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Saldus pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā noslēdzies
2015-03-30 SNP 2015/13 Būvuzraudzība objektam "Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū" noslēdzies
2015-03-25 SNP 2015/11 Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Saldus novada bāriņtiesas un Veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Ābeles" darbinieku veselības apdrošināšana noslēdzies
2015-03-20 SNP 2015/12 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Saldus novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā pārtraukts
2015-03-20 NPP 2015/1 Kurināmās malkas iegāde Nīgrandes pagasta pārvaldes vajadzībām 2015./2016. gada sezonai noslēdzies
2015-03-17 ZPP 2015/1 Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2015-03-11 SNP 2015/10 Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija „Skola” Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-03-10 AJRPP 2015/3 Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2015-03-04 NPP 2015/2 Novadnieku pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2015-03-03 AJRPP 2015/2 Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanas darbi pārtraukts
2015-02-27 VĻUIPĀ 2015/02 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS VECO ĻAUŽU UN INVALĪDU PANSIONĀTA “ ĀBELES” VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-02-26 SNP 2015/6 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-02-26 SNP 2015/05 Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū noslēdzies
2015-02-24 PPP 2015/03 Pampāļu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2015-02-23 SNP 2015/07 Saules kolektoru uzstādīšana Saldus sporta skolas sporta kompleksa ēkai Jelgavas iela 6, Saldū noslēdzies
2015-02-23 SNP 2015/08 Siltumsūkņu sistēmas uzstādīšana Druvas vidusskolas kopmītnēm J.Rozentāla iela 3, Saldus pagasts noslēdzies
2015-02-23 SNP 2015/09 Kopmītnes ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana J.Rozentāla ielā 3, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā noslēdzies
2015-02-23 KPP2015/3 Kursīšu pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
2015-02-18 ZPP 2015/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ZIRŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-02-16 ZvPP 2015/2 ZVĀRDES PAGASTA PĀRVALDES CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
2015-02-12 SNP 2015/03 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par saimniecības preču piegādi Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
2015-02-12 PPP 2015/02 PAMPĀĻU PAGASTA CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI pārtraukts
2015-02-09 SNP 2015/04 Laulību zāles vienkāršota atjaunošana Avotu ielā 12, Saldū noslēdzies
2015-02-06 EPP 2015/01 Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. gadam noslēdzies
2015-01-29 LPP 2015/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES LUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-01-22 AJŠPP 2015/1 Kurināmās malkas iegāde Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
2015-01-21 KPP 2015/2 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-01-19 SNP 2015/01 Saules kolektoru uzstādīšana Saldus sporta skolas sporta kompleksa ēkai, Jelgavas iela 6, Saldū pārtraukts
2015-01-19 SNP 2015/02 Siltumsūkņu sistēmas uzstādīšana Druvas vidusskolas kopmītnēm J.Rozentāla iela 3, Saldus pagasts pārtraukts
2015-01-13 PPP 2015/01 Kurināmās malkas iegāde Pampāļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. gadam noslēdzies
2015-01-12 NPP 2015/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
2015-01-12 KPP 2015/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM pārtraukts
2015-01-12 VĻUIPĀ 2015/01 AUTIŅBIKSĪŠU UN HIGIĒNAS KOPŠANAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS VECO ĻAUŽU UN INVALĪDU PANSIONĀTAM” ĀBELES” 2015/2017.GADĀ noslēdzies
2015-01-07 AJRPP 2015/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2015. gadam noslēdzies
2015-01-05 ZvPP 2015/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRIĶU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
SNP 2015/27 Viesnīcas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku izmitināšanai noslēdzies
SNP 2015/32 Pasažieru autobusa iegāde Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
SNP 2015/14 Saules kolektoru uzstādīšana Saldus sporta skolas sporta kompleksa ēkai, Jelgavas iela 6, Saldū noslēdzies
SNP 2015/19 Divu ekspozīciju iekārtošana divās telpās mākslinieka Jaņa Rozentāla darbnīcas pirmajā stāvā noslēdzies
KPP 2015/4 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kursīšu pamatskolā noslēdzies
SNP 2015/25 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pamatskolā noslēdzies
SNP 2015/26 Restorāna (ēdināšanas) pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem noslēdzies
SNP 2015/31 Papildus darbu veikšana, kas saistīta ar ugunsdrošības risinājumiem objektā "Skolas ēkas rekonstrukcija, Lielā ielā 31/35, Saldū" noslēdzies
SNP 2015/36 Jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde un īstenošana 100 jauniešiem Erasmus + projekta „Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai” ietvaros noslēdzies
SNP 2015/37 Papildus darbi objektam – Ietves ar veloceliņu izbūve gar Kaļķupīti no Zvejnieku ielas līdz Strauta ielai, Saldus pilsētā, Saldus novadā noslēdzies
SNP 2015/38 Papildus darbu veikšana, kas saistīta ar ugunsdrošības risinājumiem objektā “Poliklīnikas rekonstrukcija par administratīvo ēku II un III kārta noslēdzies
SNP 2015/46 Būvprojekta izstrādes papildus pakalpojumi Lielās ielas pārbūvei (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā noslēdzies
SNP 2015/35 Biznesa simulācijas spēles “Prezidents” pielāgošana un novadīšana Erasmus+ projekta „Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai” ietvaros noslēdzies
SNP 2015/42 SIA „Sudraba nams” sudraba karotīšu jaundzimušajiem ar Saldus novada simboliku un dāvanu kastītēm piegāde noslēdzies
SNP 2015/47 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pilsētas izglītības iestādēm” noslēdzies
SNP 2015/55 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas Saldus novada p/a Sociālais dienests Dienas aprūpes centrā “Saulespuķe” noslēdzies
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Janvāris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017